Poznań: Czy studenci UAM wrócą na uczelnię? „Trwają intensywne prace”

Miasto Poznań Święty Marcin UAM fot. Sławek Wąchała

Stacjonarnie czy zdalnie? W jakim trybie rozpoczną zajęcia studenci UAM w tym roku akademickim? Samorząd Studentów UAM poprosił rektor o wyjaśnienie. „Proces legislacyjny dobiega końca” – odpisała prorektor Joanna Wójcik.

Studenci są zaniepokojeni, ponieważ zbliża się wrzesień i gdyby zajęcia w semestrze zimowym miały się odbywać stacjonarnie, to osoby spoza Poznania musiałyby już zacząć szukać sobie mieszkań. Dlatego samorząd studencki zwrócił się do władz rektorskich z prośbą o wyjaśnienie tej kwestii.

„W imieniu JM Rektor informuję, że od momentu ogłoszenia rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki uchylającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki (10.08.2021), na UAM trwają intensywne prace nad zarządzeniem Rektora w sprawie działania Uniwersytetu w warunkach epidemii w semestrze zimowym roku akademickiego 2021/2022” – czytamy w odpowiedzi prorektor UAM, prof. Joanny Wójcik.

Profesor Wójcik zaznacza, że przygotowanie zarządzenia stanowi proces legislacyjny wymagający czasu oraz konsultacji, które właśnie dobiegają końca. Zarządzenie ukaże się najpóźniej w poniedziałek i jest w zgodzie z założeniami, które zostały przedstawione środowisku akademickiemu 7 lipca w liście prof. Bogumiły Kaniewskiej.

„Należy jednocześnie pamiętać, że w związku z rozwojem sytuacji epidemicznej w kraju oraz trwającymi w MEiN pracami legislacyjnymi, możemy spodziewać się kolejnych uregulowań, do których jako uczelnia będziemy się dostosowywać. Dlatego raz jeszcze chciałabym podkreślić, że gorąco zalecamy i rekomendujemy zaszczepienie się, by planowany powrót na Uniwersytet był możliwy i bezpieczny dla nas wszystkich” – podsumowuje prorektor UAM.

Podziel się:

Ostatnio dodane: