Poznań: Czy przedsiębiorcy zostaną zwolnieni z opłaty za koncesję na alkohol?

Stary Rynek ogródki
Zwolnienia przynajmniej z części takiej opłaty lub choćby odrodzenia terminu płatności chce radny Andrzej Rataj, który złożył w tej sprawie interpelację do prezydenta.

Dlaczego to takie ważne? Przedsiębiorcy prowadzący lokale gastronomiczne, w tym takie, w których sprzedaje się alkohol odprowadzają do budżetu gminy opłatę za prawo do sprzedaży napojów alkoholowych. Teraz lokale są zamknięte i nie sprzedają alkoholu – ale opłatę muszą, zgodnie z obowiązującym prawem, wnieść i tak. W obecnej sytuacji to duże obciążenia dla branży, a przy tym obciążenie nieuzasadnione, bo muszą płacić za coś, z czego i tak nie mogą korzystać.

– Opłatę coroczną należy uiścić w każdym roku kalendarzowym objętym zezwoleniem w trzech równych ratach w terminach do 31 stycznia, 31 maja i 30 września danego roku kalendarzowego – albo jednorazowo w terminie do 31 stycznia danego roku kalendarzowego – tłumaczy radny. – Oznacza to, że opłata za 2021 rok pobierana jest w kwocie zależnej od ogólnej wartości sprzedaży napojów alkoholowych w 2020 roku. Rok 2020 był szczególnie trudny dla przedsiębiorców z branży gastronomicznej, którzy ze względu na stan epidemii przez większą część roku w ogóle nie mogli prowadzić działalności. W efekcie wielu z tych przedsiębiorców znajduje się obecnie w bardzo trudnej sytuacji finansowej, a ich wsparcie w sytuacji kryzysowej nie jest wystarczające.

Dlatego radny Andrzej Rataj zwrócił się do prezydenta Poznania, by zwolnił przedsiębiorców z tej opłaty, przedłużył im termin jej wniesienia lub zwrócił część już pobranej opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych należnej w 2021 roku.

– Branża gastronomiczna w całym kraju, w tym również w Poznaniu, wymaga dalszego wsparcia – uważa radny. – Jednym z elementów tego wsparcia, możliwym do realizacji od kilku dni, dzięki zmianie przepisów ustawowych, jest zwolnienie przedsiębiorców z tej branży z opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, zwrot określonej części pobranej opłaty albo przedłużenie terminu wniesienia opłaty należnej w 2021 roku aż końca roku. W odniesieniu do przedsiębiorców prowadzących działalność gastronomiczną w Poznaniu, rozstrzygnięcie w tym zakresie należy do Rady Miasta Poznania, która wraz z Prezydentem Miasta Poznania powinna rozważyć takie wsparcie i podjąć decyzję, która będzie istotną pomocą dla całej branży.

Radny zwraca uwagę, że większość przedsiębiorców kosztem wielu trudów i wyrzeczeń wniosła już opłatę za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, ponieważ termin mija 31 stycznia, a sankcje za opóźnienie w płatności są dolegliwe. Na to akurat w obecnej sytuacji branży żaden przedsiębiorca nie może sobie pozwolić.

Andrzej Rataj ma nadzieję, że prezydent rozpatrzy interpelację pozytywnie, a pozostali radni poprą jego inicjatywę. Będzie to znaczna ulga dla przedsiębiorców – uważa radny.

 

Podziel się: