Poznań: Czy mieszkańcy doczekają się łącznika między Wartostradą a ulicą Chwaliszewo?

Przyszły łącznik Wartostrada - Chwaliszewo fot. ROSM
Obecnie rowerzyści i piesi, chcący przejść z Wartostrady na Chwaliszewo, mają do dyspozycji gruntową, wydeptaną drogę zakończoną wysokim progiem. Ale jest szansa, że to się zmieni na lepsze.

Na lepsze – bo w ciągu kilku ostatnich lat zmieniało się głównie na gorsze. Dopóki teren między Chwaliszewem, Wartostradą i Nową Sienną był niezabudowany, rowerzyści i piesi wydeptali sobie skrót od gruntowej drogi – wtedy jeszcze nie Wartostrady – biegnącej wałami przeciwpowodziowymi. Jednak gdy na tym terenie zaczęły się inwestycje, drogę zabudowano.

Wydeptano oczywiście nową, bo droga jest bardzo uczęszczana, a tym, którzy udają się dalej w kierunku Szyperskiej, wybudowano piękny łącznik pod mostem Bolesława Chrobrego. To poprawiło sytuację – ale tylko trochę. Dlaczego budując łącznik pod mostem nie wybudowano od razu łącznika do ulicy Chwaliszewo? Jak udało się ustalić Radzie Osiedla Stare Miasto – miejscy urzędnicy nie zauważali problemu, mimo że staromiejscy radni wielokrotnie prosili o jego rozwiązanie. Prawdopodobnie chodziło o to, że trzeba by było porozumieć się z właścicielem terenu, czyli Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej w Poznaniu, a to nie było łatwe.

– Propozycja tego łącznika pojawiła się już w Programie Funkcjonalno-Użytkowym dla Wartostrady w roku 2017 – wyjaśnia Ewa Siwińska z Biura Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta, które przejęło pomysł. – Ale musieliśmy niestety wtedy odstąpić od realizacji tego projektu z uwagi na brak zgody władającego tymi terenami, to jest Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

Teraz, mając nadzieję na zgodę rządowej spółki Wody Polskie administrującej tym terenem, urząd pyta o najlepszy wariant z punktu widzenia mieszkańców i użytkowników tej przestrzeni.

– Dlaczego to jest ważne? Przede wszystkim z punktu widzenia osób z niepełnosprawnością –  tłumaczy Tomasz Dworek, wiceprzewodniczący Rady Osiedla Stare Miasto. – Żeby z Wartostrady dotrzeć na Chwaliszewo, trzeba pokonać schody przy Siennej bądź przy moście Rocha. To także ważny skrót dla rowerzystów i mieszkańców.

Biuro Koordynacji Projektów przedstawia dwa warianty. Ważny jest aspekt praktyczny – żeby nie było sytuacji, że droga została wybudowana, a ludzie i tak chodzą skrótem, bo powstała nie tam gdzie trzeba. Ale istotny jest też aspekt kosztowy – tu duże znaczenie ma różnica poziomów, istniejąca infrastruktura podziemna i ewentualna kolizja ze słupem monitoringu.

ROSM