Poznań: Czy miasto da więcej pieniędzy rodzinom wieloraczków i rodzinom zastępczym?

Plac Kolegiacki - Poznań fot. Sławek Wąchała

Klub Wspólny Poznań chce, by rodziny, w których podczas jednego porodu urodziło się troje lub więcej dzieci, dostawały więcej pieniędzy. Wyższe zarobki powinny tez mieć rodziny zastępcze i pogotowie opiekuńcze. Klub złożył już stosowne projekty uchwał.

– Pojawienie się na świecie równocześnie trójki lub większej liczby dzieci jest dla rodzin znaczącym obciążeniem finansowym, które w istotny sposób wypływa na dotychczasowy poziom życia rodziny – tłumaczy radny Łukasz Kapustka z klubu Wspólny Poznań. – W Poznaniu kwota wsparcia na rzecz wieloraczków wynosi obecnie 1000,00 zł na dziecko na rok. Świadczenie wypłacane jest do osiągnięcia pełnoletności lub zakończenia nauki przez dziecko. Propozycja klubu Wspólny Poznań jest taka, aby kwotę tę zwiększyć do 1500,00 zł na dziecko.

Zdaniem klubu podwyższenie tej kwoty jest konieczne właśnie teraz ze względu na sytuację ekonomiczną w naszym kraju, między innymi inflację i rosnące koszty mediów.Radny Kapustka zwraca też uwagę, że obecnie obowiązująca kwota nie była zwiększana od czasu wprowadzenia świadczenia, czyli od 2018 roku.

Projekt uchwały klubu Wspólny Poznań został pozytywnie zaopiniowany zarówno przez klub Koalicji Obywatelskiej, jak i Prawa i Sprawiedliwości na ostatnim posiedzeniu Komisji Rodziny, Polityki Społecznej i Zdrowia.
– Jeżeli uchwała zostanie przyjęta przez Radę Miasta Poznania na sesji 6 września 2022 roku, to podwyższone świadczenie na rzecz wieloraczków zacznie obowiązywać od 1 stycznia 2023 roku – wyjaśnia radny.

Klub Wspólny Poznań zgłosił także projekt uchwały podwyższającej wynagrodzenia dla zawodowych rodzin zastępczych oraz rodzin pełniących funkcję pogotowia opiekuńczego.
„Praca rodzin zastępczych zawodowych i rodzinnych domów dziecka ma charakter całodobowy, wymaga szczególnych predyspozycji i kwalifikacji oraz wiąże się ze szczególnym zaangażowaniem w sprawowanie opieki i wychowanie dzieci, które z różnych powodów nie mogą przebywać w rodzinach biologicznych” – czytamy w uzasadnieniu projektu uchwały. – „Dlatego w pełni uzasadnione jest podniesienie przysługujących im wynagrodzeń”.

Radni proponują podniesienie minimalnego wynagrodzenia dla rodzin zastępczych zawodowych oraz prowadzących rodzinne domy dziecka do kwoty 3100 zł (obecnie to 2450 zł), a rodzinom zastępczym zawodowym pełniącym funkcję pogotowia rodzinnego do kwoty 3845 zł (obecnie to 3050 zł).

Projekt pozytywnie zaopiniowała Komisja Rodziny, Polityki Społecznej i Zdrowia. Jeśli wszyscy radni poprą tę decyzję, to będzie to oznaczało konieczność znalezienia w budżecie miasta na ten cel około 950 000,00 zł rocznie.