park Kasprowicza fot. Koalicja ZaZieleń

Poznań: Czy miasto chce zmniejszyć park Kasprowicza?

Takie pytanie zadała ostatnio Koalicja ZaZieleń, która dotarła do dokumentów przedstawiających zmniejszenie parku… prawie o połowę.

Jak informują działacze, według informacji uzyskanych w roku 2019 z Wydziału Gospodarki Nieruchomościami park zajmuje obecnie ok 15 ha. Po zmianie wytyczenia jego granic powierzchnia wyniesie jedynie ok 8 ha. Jak będą przebiegały jego granice – przedstawili na grafice.

Jednak zmniejszenie parku to dopiero początek problemów. Tereny, które już nie będą parkiem, mogą zostać zabudowane, a zieleń, która się tam znajduje – bezpowrotnie zniszczona. Przekształcenie przeznaczenia tych terenów zmieni wymagania dotyczące parametrów tej potencjalnej zabudowy (np. udział powierzchni biologicznie czynnej), w rezultacie nowa zabudowa będzie mogła być większa i zajmować większą powierzchnię. A to jest zdecydowanie sprzeczne z wolą mieszkańców, którzy już wielokrotnie protestowali przeciwko próbom wznoszenia budynków w otulinie parku.

– Mieszkańcy protestowali przeciwko jakiejkolwiek zabudowie w parku Kasprowicza przy okazji pomysłów padających m.in. z ramienia spółki Nickel Development w roku 2009 na budowę 18-piętrowych wieżowców na terenie byłego Stadionu Energetyk, projektów zagospodarowania parku przedstawionych przez POSiR w roku 2013 zakładających m.in. powstanie amfiteatru, kawiarni, restauracja, boiska oraz hali sportowej na 10 tys. widzów, zmian dokonywanych w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Poznania w roku 2014, planów realizacji projektu Budżetu Obywatelskiego 2016 zakładającego budowę Centrum Sportów Wrotkarskich, planów budowy pływalni krytej na terenie najcenniejszego pod względem przyrodniczym fragmentu parku – wylicza Magdalena Garczarczyk z Koalicji ZaZieleń.

Zabudowa terenów przyległych do parku nie jest też zgodna z koncepcją wykonaną przez biuro CDF Architekci która została upubliczniona.
– Koncepcja ta zakłada udostępnienie dla użytkowników ogrodzonych do tej pory części parku tj. teren po budowie lodowiska czy dawny plac zabaw przedszkola Świerszczykowe Nutki – przypomina Magdalena Garczarczyk. – Można przypuszczać, że miasto w międzyczasie zmieniło plany, zrezygnowało z koncepcji „powiększenia Parku Kasprowicza”, ale na wspomnianą koncepcję CDF Architekci miasto powoływało się także jeszcze w październiku, negatywnie opiniując projekt zgłoszony przez członkinię Koalicji ZaZieleń Poznań w ramach PBO 2021.

Był to główny powód przedstawiany przez przedstawicieli miasta, w tym Patryka Pawełczaka, dyrektora gabinetu prezydenta, podczas spotkania odwoławczego w dniu 15 października: „Ponadto należy stwierdzić, że zgłoszony projekt nie jest zgodny z opracowaną koncepcją dotyczącą całości obszaru między ul. Wyspiańskiego, Jarochowskiego, Reymonta i Chociszewskiego na zlecenie Międzynarodowych Targów Poznańskich. Wykładnia zasad PBO21: §2, p. 14 ppkt.4. Należy dodać, że koncepcja ta została wykonana w porozumieniu z miastem i wszelkimi zainteresowanymi organizacjami społecznymi, ekologicznymi i Radą Osiedla Łazarz.”.

Zmniejszanie powierzchni parków stoi także w sprzeczności ze Strategią Rozwoju Miasta Poznania 2020+ i Planem Adaptacji do Zmian Klimatu, obowiązującym Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Poznania 2014, wizją nowego Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Poznania, a także Miejscowymi Planami Zagospodarowania Przestrzennego jakie każdorazowo podczas wszelkich „konsultacji” przedstawiała Miejska Pracownia Urbanistyczna. MPU zapewniało o podejściu prośrodowiskowym, konieczności ochrony i zwiększania powierzchni terenów zieleni, a także łączenia istniejących terenów zieleni.

– Pozostaje sobie zadać pytanie, jakie są zatem plany miasta wobec Parku Jana Kasprowicza? – pytają działacze Koalicji ZaZieleń. – Czy decydenci wezmą pod uwagę opinię mieszkańców Łazarza? Czy jest możliwe zorganizowanie konsultacji dotyczących przyszłości całego terenu terenu Parku Kasprowicza, między ul. Wyspiańskiego, Jarochowskiego, Reymonta i Chociszewskiego, która była deklarowana przez radnych miejskich w trakcie debaty zorganizowanej “Rok 2019 ostatnim rokiem Parku Kasprowicza”?

Koalicja Zazieleń w tym roku otrzymała wyróżnienie w konkursie Inicjatory, w kategorii Inicjator Aktywizujący, za akcję “Ostatni Rok Parku Kasprowicza”. Czy teraz cała ta praca, jaką włożyli działacze w aktywizację mieszkańców, ma pójść na marne?

Koalicja ZaZieleń, el

3 2 votes
Oceń artykuł
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
Zobacz wszystkie komentarze