Poznań: Czy będzie nowe oświetlenie na Śródce?

Sródka oświetlenie
Z taką interpelacją wystąpił do prezydenta Jaśkowiaka radny Andrzej Rataj. „Według informacji przekazywanych przez mieszkańców, na Śródce znajduje się jedynie kilka starych lamp ulicznych, które zdecydowanie nie są wystarczające” – napisał radny.

I rzeczywiście, po zapadnięciu zmroku na Śródce jest dość ciemno, a działające latarnie zdecydowanie nie wystarczają do rozproszenia ciemności.
„Obecna sytuacja powoduje znaczny dyskomfort i niepokój lokalnej społeczności oraz brak poczucia bezpieczeństwa i porządku publicznego” – napisał radny Rataj. – „Stąd wskazane byłoby wprowadzenie odpowiedniego i wystarczającego oświetlenia ulicznego, wpisującego się w szczególny, kameralny i zabytkowy charakter Śródki”.

Nowe oświetlenie uliczne powinno się znaleźć zwłaszcza na ulicach: Filipińskiej, Ostrówek, Śródka i Świętego Jacka.
„Na problem ten wskazują mieszkańcy, miejscowa Rada Osiedla Ostrów Tumski – Śródka – Zawady – Komandoria, a także osoby przebywające w tym rejonie po zmroku” – zauważa radny.

Jak wynika z odpowiedzi prezydenta, brak odpowiedniego oświetlenia jest jednym z efektów… rewitalizacji Śródki. Właściciele śródeckich budynków odnawiając je żądali od spółki Enea Oświetlenie, która odpowiada za oświetlenie drogowe na tym obszarze, demontażu tych latarni ulicznych, które były zamontowane na elewacjach. A po remoncie nie godzili się na ich ponownie zamontowanie.

Andrzej Rataj poprosił prezydenta o odpowiedź, czy były podejmowane i jakie były podejmowane w ostatnich latach działania mające na celu wprowadzenie odpowiedniego i wystarczającego oświetlenia ulicznego na Śródce, w tym czy jest przygotowana odpowiednia dokumentacja dotycząca tego zamierzenia, a także jaki byłby szacunkowy koszt wprowadzenia odpowiedniego i wystarczającego oświetlenia ulicznego na Śródce.

Okazało się, że działania w tej sprawie zostały już podjęte przez prezydenta. Na Śródce zaplanowano montażu kilku latarni pochodzących z remontowanego placu Kolegiackiego, które mają zostać zainstalowane w najbardziej newralgicznych, niedoświetlonych miejscach (na ulicach Ostrówek i Śródka).

Jest to rozwiązanie tymczasowe, przewidziane do czasu kompleksowej rewitalizacji śródeckich ulic (łącznie z realizacją nowego oświetlenia, wpisującego się swoim charakterem w tę historyczną część miasta). Realizacja prac wymagać będzie uzyskania także decyzji konserwatorskiej oraz nadzoru archeologicznego.

Szacunkowe koszty wprowadzenia odpowiedniego oświetlenia ulicznego na Śródce, zgodnego z zastosowanymi już rozwiązaniami np. na ul. Cybińskiej, wynoszą ok. 1 mln. zł. Wykonanie oświetlenia wymaga opracowania dokumentacji projektowej i byłoby możliwe po zapewnieniu finansowania na realizację robót budowlanych.

Mat. pras., el

Podziel się:

Ostatnio dodane: