Cytadela fot. UMP

Poznań: Cytadela pod szczególną ochroną

Uchwalony podczas ostatniej sesji miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego ma ochronić Cytadelę jako teren cenny przyrodniczo i część klinów zieleni Poznania oraz wyeksponować pozostałości Fortu Winiary.

Proces przygotowania planu dla tego obszaru poprzedzony był drobiazgową inwentaryzacją terenu parku. Szczegółowo obliczono powierzchnie utwardzone, przeanalizowano wpływ zasad ochrony zimujących nietoperzy na możliwe zagospodarowanie czy plany zmiany organizacji ruchu w strefie dworca Poznań Garbary.

W ramach konsultacji społecznych, zwiększających udział społeczeństwa w procedurze planistycznej, wpłynęło niemal 22 tys. wniosków od mieszkańców, które dotyczyły przede wszystkim zachowania i utrzymania funkcji parku z usługami uzupełniającymi, zakazu budowy nowych ulic i parkingów oraz budowy obiektów wymagających wprowadzenia na teren Parku Cytadela dodatkowego ruchu samochodowego.

Uchwalony 6 lipca przez radę miasta miejscowy plan dla Parku Cytadela uwzględnił wnioski mieszkańców i wprowadził szereg zapisów zabezpieczających tą cenną dla każdego poznaniaka przestrzeń parkową. To kolejny już plan gwarantujący ochronę terenów cennych przyrodniczo w obszarze klinów zieleni Poznania.

MPU

3.3 6 votes
Oceń artykuł
2 komentarzy
Inline Feedbacks
Zobacz wszystkie komentarze