Poznań: Ćwiczenia na poligonie w Biedrusku. Może być głośno!

1 lutego rozpoczęła się kolejna tura ćwiczeń na poligonie w Biedrusku, jak informuje Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych w Poznaniu. Do końca lutego mieszkańcy północnego Poznania będą słyszeć wybuchy.

Ćwiczenia na poligonie zaplanowano od 1 do 29 lutego. W tym czasie na terenie poligonu odbywać się będą ćwiczenia z użyciem amunicji bojowej, środków minerskich oraz pozoracji pola walki. Strzelanie i ćwiczenia będą się odbywały od poniedziałku do soboty w godz 8.30-15.00 i 18.00- 00.00.

Z tego powodu na teren poligonu w tym czasie obowiązuje całkowity zakaz wstępu dla osób nieupoważnionych, z uwzględnieniem uprawiania sportu, spacerów czy łowienia ryb.
Pracownicy lasów państwowych oraz osoby wykonujące prace na ich rzecz mają prawo przebywania na terenie poligonu w czasie i miejscu uzgodnionym z komendantem CSWL.

Jak przypomina komendant CSWL, przebywanie na terenach poligonowych w trakcie strzelań i ćwiczeń z użyciem amunicji i środków pozoracji pola walki stwarza realne zagrożenie dla życia i zdrowia. Te zagrożenia, choć w mniejszym stopniu, występują także wtedy, gdy nie prowadzi się zajęć. Zawsze bowiem istnieje możliwość znalezienia niewybuchów lub niewypałów, a ich zbieranie, podnoszenie, czy nawet dotykanie, może zakończyć się tragicznie. Każde odstępstwo od obowiązujących zasad zachowania, wymogów bezpieczeństwa, tworzy przesłankę do powstawania wypadków. Ich następstwem może być śmierć, bądź trwałe kalectwo, nie tylko sprawców, ale również przypadkowych osób znajdujących się w pobliżu.

Lekceważenie zakazów wstępu na tereny poligonowe to główna przyczyna tragicznych zdarzeń z udziałem ludności cywilnej zamieszkującej w sąsiedztwie obiektów wojskowych. Dlatego obowiązuje całkowity zakaz wejścia, przejścia, wjazdu bądź przejazdu przez teren poligonu w Biedrusku przez osoby bez posiadania stosownych uprawnień.

CSWL, el

Dodaj komentarz

avatar