Poznań: Coraz mniej uczniów chodzi na religię

Grób Pański Bazylika Archikatedralna św. Apostołów Piotra i Pawła fot. Sławek Wąchała

Poznań ma jedną z najniższych frekwencji na lekcjach religii, ale jest w czołówce, jeśli chodzi o kształcenie przyszłych księży. Instytut Statystyki Kościoła Katolickiego przedstawił dane za 2020 rok.

Jak poinformował ks. dr Wojciech Sadłoń SAC, dyrektor Instytutu Statystyki Kościoła Katolickiego, w 2020 roku działalność duszpasterską w Polsce prowadziło 10 361 parafii katolickich, z czego 661 stanowiły parafie zakonne (w tym 1 parafia grecko-katolicka i 2 Ordynariatu Polowego Wojska Polskiego), co oznacza, że liczba parafii utrzymuje się praktycznie na stałym poziomie.

Najwięcej parafii jest na terenie diecezji tarnowskiej, krakowskiej i poznańskiej. Najwięcej księży było w diecezji tarnowskiej (1 535), krakowskiej (1 159) oraz katowickiej (1 030). Najwięcej alumnów diecezjalnych przygotowuje się do święceń kapłańskich w diecezjach warszawskiej (124), tarnowskiej (118) oraz poznańskiej (84). Liczba alumnów diecezjalnych w 2020 roku wynosiła 1,6 tys.

ISKK odnotował spadki, jeśli chodzi o sakramenty chrztu, bierzmowania i małżeństwa: w 2020 roku ochrzczonych zostało 312,1 tys. osób – to 16,3 proc. mniej w porównaniu do roku 2019. Do bierzmowania przystąpiło 252,3 tys. osób, czyli o 34,0 proc. mniej niż w roku poprzednim. Liczba udzielonych ślubów wyniosła 91,5 tys., tj. o 26,8 proc. mniej w porównaniu z rokiem 2019. Wzrosła za to liczba osób przystępujących do pierwszej Komunii Świętej i wyniosła 298 tys. osób. To o 20 proc. więcej niż w roku poprzednim.

Spadła także liczba uczniów uczęszczających na lekcje religii we wszystkich typach placówek edukacyjnych. Średnia wyniosła 85,7 proc., a najwięcej uczniów uczęszczało na religię w diecezjach: tarnowskiej (97,8 proc.), przemyskiej (97,5 proc.) i rzeszowskiej (97,1 proc.). Najmniej – w diecezji wrocławskiej (65,7 proc.), poznańskiej (69 proc.) i warszawskiej (69,5 proc.).

Ks. Sadłoń SAC podkreślił też, iż prezentowany rocznik pokazuje też, jak pandemia covid-19 ograniczyła działalność duszpasterską i skalę sprawowania sakramentów.

Źródło: BP KEP