przystanek Bałtyk autobus tramwaj fot. ZTM

Poznań: Co wolno, a czego nie w autobusach i tramwajach?

Od 1 stycznia 2021 r. w transporcie organizowanym przez ZTM Poznań będą obowiązywały nowe przepisy porządkowe, które zostały przyjęte przez Radę Miasta Poznania. Zmiany są spore…

Obecnie wciąż obowiązują przepisy wprowadzone blisko 20 lat temu – 10 kwietnia 2001 r. Wiele z nich wymagało doprecyzowania, niektóre rozszerzenia, a wiele wymagających uregulowania zachowań i czynności niewątpliwie niepożądanych w środkach transportu nie było w przepisach ujętych. Powodem była rosnąca dynamika zmian cywilizacyjnych i technicznych, które zaszły w minionych kilkunastu latach. To m.in.: upowszechnienie rowerów i hulajnóg, szybki rozwój współdzielonych środków transportu, czy coraz bardziej powszechne wykorzystywanie napędu elektrycznego lub papierosów elektronicznych.

– Nowe przepisy porządkowe zostały przygotowane wspólnie z przewoźnikami. Naszą intencją było najlepiej jak to możliwe dopasować je do obecnych realiów, choć zdajemy sobie sprawę, jak szybko zmienia się rzeczywistość – mówi Jan Gosiewski, dyrektor Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu.

Równolegle analogiczne zmiany zostaną wprowadzone także do Regulaminu Przewozów Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu, który również wejdzie w życie 1 stycznia 2021 r. Tym samym oba dokumenty będą w spójny sposób regulowały co wolno, a czego nie wolno podczas korzystania z transportu publicznego na liniach ZTM. Przepisy porządkowe i Regulamin Przewozów są bowiem swoistym kodeksem pasażera, prowadzących pojazdy, kontrolerów biletów oraz pracowników nadzoru ruchu.

Oto wybrane nowe oraz istotnie zmienione przepisy porządkowe. Określono i wprowadzono:

– wymiary i ilości przewożonego bagażu podręcznego wraz z listą przedmiotów wyłączonych z tych ograniczeń oraz wprowadzono zakaz przewozu rzeczy w ilościach masowych;

– warunki przewozu i graniczne wymiary przewożonych wózków inwalidzkich oraz wprowadzono zakaz przewozu wózków-skuterów;

– warunki przewozu wózków dziecięcych i rowerów bez silnika;

– zakaz przewozu pojazdów wyposażonych w silnik, rowerów i hulajnóg współdzielonych, hulajnóg nieskładanych, wózków rowerowych i transportowych;

– dopuszczono przewóz złożonych hulajnóg bez silnika, małych hulajnóg dziecięcych przewożonych przez opiekuna dziecka, wózków-toreb zakupowych, przewożonych w ręku wrotek, rolek, deskorolek, nartorolek i nart;

– warunki przewozu zwierząt, m.in. wprowadzono obowiązek posiadania przez osobę przewożącą psa dokumentu lub identyfikatora potwierdzającego zaszczepienie zwierzęcia przeciwko wściekliźnie, określono także listę zwierząt wyłączonych z przewozu;

– w przypadku psów wprowadzono także zakaz przewozu tych zwierząt niezaczipowanych lub bez tatuażu oraz obowiązek przewozu psa w kagańcu (za wyjątkiem ras małych i miniaturowych trzymanych na rękach lub na kolanach), trzymanego na uwięzi przez osobę zdolną do utrzymania go w miejscu (za wyjątkiem psów małych i miniaturowych trzymanych na rękach);

– psa można wprowadzić do pojazdu pod warunkiem, że osoba go przewożąca ma przy sobie torebkę na odchody, a w przypadku ras uznanych za agresywne – także zezwolenie na trzymanie takiego zwierzęcia;

– konieczność przewozu w kagańcu, na uwięzi i z torebką na odchody nie dotyczy psów asystujących osobom z niepełnosprawnościami (jeżeli zwierzę ma założoną specjalistyczną uprząż, a osoba z niepełnosprawnością ma właściwy certyfikat psa);

– zasady pierwszeństwa zajmowania miejsc wyznaczonych do przewozu wózków inwalidzkich oraz miejsc, w których możliwy jest przewóz wózka dziecięcego lub roweru – wózek inwalidzki ma pierwszeństwo przed dziecięcym i rowerem, wózek dziecięcy ma pierwszeństwo przed rowerem;

Ponadto rozszerzono listę zakazów obowiązujących w pojazdach i na przystankach bądź tylko w pojazdach, jak np.:

– uzupełniono zakaz palenia wyrobów tytoniowych o wyroby nowatorskie, papierosy elektroniczne i wyroby ziołowe (wymienione w ustawie o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych);

– wprowadzono zakaz wnoszenia i używania środków odurzających, zastępczych, substancji psychotropowych i nowych substancji psychoaktywnych tzw. dopalaczy (wymienionych w ustawie o przeciwdziałaniu narkomanii);

– w pojazdach podtrzymano zakaz spożywania wszelkich napojów, z tym, że dopuszczono spożywanie niebarwionej wody niegazowanej w małych plastikowych butelkach z ustnikiem

– w pojazdach podtrzymano zakaz spożywania wszelkich posiłków, z tym że dopuszczono podawanie pokarmu małym dzieciom w butelkach ze smoczkiem lub kubkach z ustnikiem.

Przepisy porządkowe będą obowiązywały w komunikacji miejskiej (lokalnym transporcie zbiorowym) organizowanej przez miasto Poznań od 1 stycznia przyszłego roku.

ZTM

3 2 votes
Oceń artykuł
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
Zobacz wszystkie komentarze