Poznań: Chirurgia szpitala im. Raszei wśród najlepszych w Polsce

szpital im. Raszei fot. UMP
Narodowy Fundusz Zdrowia przeanalizował 40 ośrodków chirurgii w całej Wielkopolsce. Poznański Szpital Miejski im. Fr. Raszei znalazł się w ścisłej czołówce sprawozdania, a niejednokrotnie był jego liderem.

Sprawozdanie dotyczyło lat 2017-2020 (I kwartał). Na sukces poznańskiego szpitala złożyło się kilka czynników. W analizowanym okresie leczyło się tutaj blisko 12 tysięcy pacjentów, co dawało najwyższy wynik w Wielkopolsce. To imponujący rezultat, jeśli wziąć pod uwagę, że szpital dysponuje tylko jednym oddziałem chirurgii z 45 łóżkami!

Z każdym rokiem szpital notował wzrost liczby hospitalizacji. Skrócono także jej czas: ponad 60 proc. wszystkich hospitalizacji stanowiły pobyty jedno- i dwudniowe. Było to możliwe dzięki zastosowaniu nowoczesnych technik chirurgii minimalnie inwazyjnej. Długie pobyty – rozumiane jako te powyżej 4 dni – stanowiły tylko 18 proc. wszystkich hospitalizacji.

Szpital notuje także wysoki wskaźnik w zakresie tzw. operatywy, co oznacza liczbę hospitalizacji ogółem do ilości wykonanych zabiegów. Wypełnia zatem podstawowe zadanie oddziału chirurgii polegające na leczeniu zabiegowym przy użyciu technik klasycznych, laparoskopowych i minimalnie inwazyjnych, a nie samym procesie diagnozowania pacjenta, co można zrobić np. podczas pobytu w oddziale internistycznym. Wskaźnik ten wynosił ponad 80 proc., by w 2019 osiągnąć pułap 85 proc. To doskonały wynik – tylko pięć z analizowanych przez NFZ podmiotów przekroczyło próg 80 proc.

Wiele zabiegów wykonuje się w ramach tzw. pobytów jednodniowych, a odsetek takich hospitalizacji wynosi 66 proc. (w 2018 r.) – tu również poznańska chirurgia znalazła się w pierwszej piątce w województwie.

Oddział Chirurgii Ogólnej, Minimalnie Inwazyjnej i Urazowej Szpitala Miejskiego im. Franciszka Raszei działa w ramach umowy z NFZ – udziela pomocy w stanach zagrożenia życia i przyjmuje pacjentów w trybie planowym. Zakres udzielanych świadczeń zwiększył się z chwilą, gdy w 2016 r. Otwarto – stworzony od podstaw i przy dużym wsparciu Urzędu Miasta – Oddział Chirurgii Gastroenterologicznej z Pracownią Endoskopii. Umożliwiło to poszerzenie zakresu wykonywanych zabiegów o zabiegi małoinwazyjne z użyciem endoskopów i endosonografów wprowadzanych przez naturalne otwory ciała. Od wielu lat szpital specjalizuje się w chirurgii przewodu pokarmowego i chirurgii onkologicznej.

UMP, el

Podziel się: