Poznań: Jak załatwić sprawę w urzędzie miasta? Zadzwoń!

UMP ul. K. Libelta
W związku z pandemią koronawirusa od 16 do 27 marca wstrzymana jest możliwość osobistego załatwiania większości spraw. Urząd jednak pracuje i informacje można uzyskać dzwoniąc, wysyłając maila lub list. Podajemy najważniejsze adresy i telefony.

Urzędnicy proszą o załatwianie spraw wyłącznie w formie korespondencyjnej – pocztą tradycyjną lub elektroniczną. Sprawy będą załatwiane w godzinach pracy urzędu.

Plac Kolegiacki 17

1. W przypadku korespondencji tradycyjnej prosimy kierować ją na adres: Urząd Miasta Poznania, Plac Kolegiacki 17, 61-841

2. W przypadku formy elektronicznej korespondencję prosimy kierować przez ePUAP i zgodnie z informacjami na stronie internetowej miasta www.poznan.pl

3. Zachęcamy do korzystania z infolinii Poznań Kontakt 61 646 33 44 i numerów telefonów dedykowanych do poszczególnych spraw:

· Informacja z zakresu spraw dotyczących prowadzonych postępowań w Wydziale Urbanistyki i Architektury: (w poniedziałek w godz. 7.30 – 17.00, we wtorek, czwartek i piątek w godz. 7.30 – 15.30): Biuro Obsługi Mieszkańca Wydziału Urbanistyki i Architektury, tel. (61) 8 785 552, centrum@um.poznan.pl; informacja o wydanych decyzjach i dzienniku budowy (61) 8785396, 8785538

· Informacja z zakresu spraw dotyczących wydania zaświadczenia o obszarze rewitalizacji tel. 61 878 5010, kp@um.poznan.pl

· Informacja z zakresu spraw dotyczących realizacji projektów z dofinansowaniem z UE: tel. 61 878 5010, kp@um.poznan.pl

· Informacja z zakresu spraw dotyczących wydawania pozwoleń konserwatorskich: tel.: 61 878 5491, 61 878 5489, 61 878 5453, 61 878 1698, 61 878 5039, 61 878 4623, 61 878 5347, 61 878 5850, mkz@um.poznan.pl

· Informacja z zakresu spraw dotyczących wydawania pozwoleń archeologicznych: tel. 61 628 5516, mkz@um.poznan.pl

· Informacja z zakresu spraw dotyczących zabytkowej zieleni: tel. 61 878 5039, mkz@um.poznan.pl

· Informacja z zakresu spraw dotyczących dotacji dla sportowych organizacji pozarządowych: tel. 61 878 5354, sp@um.poznan.pl

· Informacja z zakresu spraw dotyczących Rady Miasta Poznania: tel. 61 878 5308, rm@um.poznan.pl

· Informacja z zakresu spraw dotyczących zamówień publicznych: tel.: 61 878 5210 lub adres e-mail: zp@um.poznan.pl

· Informacja z zakresu spraw dotyczących obsługi kancelaryjnej: tel.: 61 878 5214 zou@um.poznan.pl

· Informacja z zakresu spraw dotyczących organizacji spotkań i wystaw w budynku urzędu: tel.: 61 878 5081, 61 8785082, zou@um.poznan.pl

· Informacja z zakresu spraw dotyczących obsługi Biura Rzeczy Znalezionych: zou@um.poznan.pl, tel.: 61 878 5382, 885 508 529

Informacja w sprawach składania skarg, wniosków i petycji: tel.: 61 878 5223, or@um.poznan.pl

ul. K. Libelta 16/20

1. W przypadku korespondencji tradycyjnej prosimy kierować ją na adres: Urząd Miasta Poznania, ul. Libelta 16/20, 61-706 Poznań;

2. W przypadku formy elektronicznej korespondencję prosimy kierować przez ePUAP i zgodnie z informacjami zamieszczonymi na stronie internetowej miasta www.poznan.pl

3. Zachęcamy do korzystania z infolinii Poznań Kontakt 61 646 33 44 i numerów telefonów dedykowanych do poszczególnych spraw:

-informacja z zakresu spraw dotyczących Miejskiego Rzecznika Praw Konsumentów: tel.: 61 878 58 70, mrk@um.poznan.pl

-informacja z zakresu spraw dotyczących Biura Kontroli: tel.: 61 878 56 74, ko@um.poznan.pl

-informacja z zakresu spraw dotyczących oświaty: tel.: 61 878 42 01, ow@um.poznan.pl

-informacja z zakresu spraw dotyczących jednostek pomocniczych: tel.: 61 878 41 39, wjpm@um.poznan.pl

-informacja z zakresu spraw dotyczących Urzędu Stanu Cywilnego: tel.: 61 646 33 44, sc@umpoznan.pl

-informacja z zakresu spraw dotyczących dowodów osobistych i meldunków: tel.: 61 646 33 44, souk@um.poznan.pl

– informacja z zakresu spraw dotyczących Wydziału Finansowego – podatek od środków transportowych, ulgi w spłacie zobowiązań, wnioski o zwrot opłaty skarbowej, komunikacyjnej, za udostępnienie danych adresowych oraz w sprawie zapłat za mandaty nakładane przez Straż Miejska Miasta Poznania : tel. 61 878 4430 i email: fn@um.poznan.pl

ul. Gronowa 22A

1.W przypadku korespondencji tradycyjnej prosimy kierować ją na adres: Urząd Miasta Poznania, ul. Gronowa 22a, 61-655 Poznań;

2. W przypadku formy elektronicznej korespondencję prosimy kierować przez ePUAP i zgodnie z informacjami zamieszczonymi na stronie internetowej miasta www.poznan.pl

-informacja z zakresu spraw dotyczących rejestracji pojazdów i praw jazdy: tel.: 61 646 33 44, souk@um.poznan.pl

-informacja z zakresu spraw dotyczących Wydziału Kształtowania i Ochrony Środowiska: tel.: 61 878 40 53, kos@um.poznan.pl

ul. Gronowa 20

1. W przypadku korespondencji tradycyjnej prosimy kierować ją na adres: Urząd Miasta Poznania, ul. Gronowa 20, 61-655 Poznań lub do skrzynki podawczej zlokalizowanej na parterze – Sala Obsługi Klienta GEOPOZ (wejście od strony Piotra i Pawła)

2. W przypadku formy elektronicznej korespondencję prosimy kierować przez ePUAP i zgodnie z informacjami zamieszczonymi na stronie internetowej miasta www.poznan.pl

3. Zachęcamy do korzystania z infolinii Poznań Kontakt 61 646 33 44 i numerów telefonów dedykowanych do poszczególnych spraw:

-w zakresie spraw dotyczących użytkowania wieczystego (przekształcenia/bonifikaty): tel.: 61 646 33 44, gn@um.poznan.pl

-w zakresie stanu konta rozrachunkowego kontrahenta Wydziału Gospodarki Nieruchomościami: 61 878 5137 lub 61 878 5138, 61 878 5141, 61 878 5143, 61 878 5131, 61 878 5132, 61 878 5147, 61 878 5142, 61 878 5133, 61 878 5136, gn@um.poznan.pl

-w zakresie pomocy publicznej w ramach zasady de minimis: tel.: 61 878 4538 lub 61 878 4594

-w pozostałych sprawach prowadzonych przez Wydział Gospodarki Nieruchomościami: tel.: 61 878 4520; fax 61 878 4525, gn@um.poznan.pl

ul. 28 Czerwca 1956 nr 404

1. W przypadku korespondencji tradycyjnej prosimy kierować ją na adres: Urząd Miasta Poznania, ul. 28 Czerwca 1956r. nr 404, 61-441 Poznań, lub do Skrzynki Podawczej umieszczonej w przedsionku ww. budynku.

2. W przypadku formy elektronicznej korespondencję prosimy kierować przez ePUAP i zgodnie z informacjami zamieszczonymi na stronie internetowej miasta www.poznan.pl

3. Zachęcamy do korzystania z infolinii Poznań Kontakt 61 646 33 44 i numerów telefonów dedykowanych do poszczególnych spraw:

-Informacja z zakresu spraw dotyczących: ewidencji działalności gospodarczej: tel.: 61 878 1674 i e-mail: uwagiedg@um.poznan.pl;

-Informacja z zakresu spraw dotyczących zezwoleń na sprzedaż alkoholu: tel.: 61 878 4767, 61 878 4766 i e-mail: dgr@um.poznan.pl,

-Informacja z zakresu spraw dotyczących oddział licencji na transport drogowy i kontroli: tel.: 61 878 4953, 61 878 4954 i e-mail: transport@um.poznan.pl;

-Informacja z zakresu spraw dotyczących oddział działalności rolniczej: tel.: 61 878 4502, 61 878 5058, 61 878 5051 i e-mail: dgr@um.poznan.pl;

-Informacja z zakresu spraw dotyczących Ośrodka Poznań Biznes Partner: tel.: 512 256 114, 885 994 955 i email: ods@um.poznan.pl

-Informacja z zakresu spraw dotyczących Plus Jeden Poznań: tel.: 885 960 354 i email: plusjeden@um.poznan.pl

-Informacja z zakresu spraw dotyczących Wydziału Finansowego – dotyczące podatku od nieruchomości: tel.: 61 878 4637, 61 878 4709, 61 878 4632, 61 878 4122, 61 878 1691, 61 878 1537 i email: fn@um.poznan.pl

ul. 3 Maja 46

1. W przypadku korespondencji tradycyjnej prosimy kierować ją na adres: Urząd Miasta Poznania, ul. 3 Maja 46, 61-728 Poznań

2. W przypadku formy elektronicznej korespondencję prosimy kierować przez ePUAP i zgodnie z informacjami zamieszczonymi na stronie internetowej miasta www.poznan.pl

3. Zachęcamy do korzystania z infolinii Poznań Kontakt 61 646 33 44 i numerów telefonów dedykowanych do poszczególnych spraw:

-Informacja z zakresu spraw dotyczących Miejskiego Inżyniera Ruchu: tel.: 61 878 15 20, mir@um.poznan.pl

-Informacja z zakresu spraw dotyczących gospodarki komunalnej: tel.: 61 878 58 64, gk@um.poznan.pl

-Informacja z zakresu spraw dotyczących kultury: tel.: 61 878 54 55, kl@um.poznan.pl

-Informacja z zakresu spraw społecznych: tel.: 61 878 54 29, zss@um.poznan.pl

ul. Słowackiego 22

1. W przypadku korespondencji tradycyjnej prosimy kierować ją na adres: Urząd Miasta Poznania, Wydział Finansowy, ul. Słowackiego 22, 60-823 Poznań

2. W przypadku formy elektronicznej korespondencję prosimy ją kierować przez ePUAP i zgodnie z informacjami zamieszczonymi na stronie internetowej miasta www.poznan.pl

3. Zachęcamy do korzystania z infolinii Poznań Kontakt 61 646 33 44 i numerów telefonów dedykowanych do poszczególnych spraw:

Dodatkowo informacja z zakresu spraw dotyczących podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego, płatności podatku, stanu konta, zaświadczeń w sprawach podatkowych, zajęć egzekucyjnych

tel.: 61 878 4637, 61 878 4709, 61 878 4632, 61 878 1691, 61 878 1537

ul. Matejki 50 (Biuro Spraw Lokalowych)

1. W przypadku korespondencji tradycyjnej prosimy kierować ją na adres: Urząd Miasta Poznania, Biuro Spraw Lokalowych ul. Matejki 50, 60-770 Poznań

2. W przypadku formy elektronicznej korespondencję prosimy kierować przez ePUAP i zgodnie z informacjami zamieszczonymi na stronie internetowej miasta www.poznan.pl

3. Zachęcamy do korzystania z infolinii Poznań Kontakt 61 646 33 44 i numerów telefonów dedykowanych do poszczególnych spraw:

-informacja z zakresu spraw dotyczących pomocy mieszkaniowej tel.: 61 878 4111, slk@um.poznan.pl

-informacja dotycząca projektu „Wykluczenie Cyfrowe w Poznaniu” – 61 878 5140, wykluczeniecyfrowe@um.poznan.pl

ul. Świerkowa 10 (Archiwum Zakładowe)

.1. W przypadku korespondencji tradycyjnej prosimy kierować ją na adres: Urząd Miasta Poznania, Wydział Organizacyjny Archiwum Zakładowe, pl. Kolegiacki 17, 61-841 Poznań

2. W przypadku formy elektronicznej korespondencję prosimy kierować przez ePUAP i zgodnie z informacjami zamieszczonymi na stronie internetowej miasta www.poznan.pl

3. Zachęcamy do korzystania z infolinii Poznań Kontakt 61 646 33 44 i numerów telefonów dedykowanych do poszczególnych spraw:

-informacja z zakresu spraw dotyczących udostępniania dokumentacji z zasobu Archiwum Zakładowego, miejsca przechowywania dokumentacji m.in. zlikwidowanych miejskich jednostek organizacyjnych, komunalnych zakładów pracy pod nr tel.: 61 878 5280, 61 878 4378, 61 878 4498, 61 878 4862, or@um.poznan.pl

GEOPOZ

Jak załatwić sprawę lub złożyć wniosek?

-przez Portal Klienta: e-geopoz.pl

-inne nasze e-usługi: geopoz.pl (zakładka e-usługi)

-ePUAPem: geopoz.pl/bip (zakładka sprawy i formularze)

-pocztą tradycyjną: Gronowa 20, 61-651 Poznań,

-wrzucić do urny: parter Sali Obsługi Klienta GEOPOZ (wejście od strony Piotra i Pawła)

Odbiór zamówionych dokumentów: 61 8271 592, 61 8271 593.

Oraz pod nr tel. 61 8271 500 oraz mailowo: geopoz@geopoz.poznan.pl.

ZKZL

ZKZL wstrzymał przyjęcia w terenowych Punktach Obsługi Klienta, Biurze Obsługi Klienta przy ul. Matejki 57 oraz w oddziale spółki przy ul. Ognik 20a. Zaleca wszystkim najemcom kontakt:

1. Drogą mailową i telefoniczną, która będzie funkcjonować bez zmian w godzinach pracy spółki.

2. Poprzez komunikator Skype. Dzięki tej funkcjonalności można skorzystać zarówno z rozmowy telefonicznej jak i video czatu poprzez komunikator w godzinach funkcjonowania Biura Obsługi Klienta.

Instrukcja korzystania z komunikatora znajduje się na stronie.

MOPR

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Poznaniu od 13 marca 2020 r. do odwołania wstrzymuje bezpośrednią formę obsługi Klientów. Zaleca kontakt drogą telefoniczną, mailową, bądź przez platformę ePUAP.

Obsługa osób bezdomnych odbywać się będzie na dotychczasowych zasadach w siedzibie Działu Pomocy Osobom Bezdomnym MOPR przy ul. Gronowej 22.

W celu ułatwienia kontaktu MOPR uruchomił dodatkowe numery telefonów.

PIM

Biuro spółki PIM jest nieczynne do 20 marca. Kontakt ze spółką możliwy jest za pośrednictwem e-maila: sekretariat@pim.poznan.pl oraz telefonu (61) 884 20 10/11. Wszelkie dokumenty przesłane drogą elektroniczną będą każdorazowo traktowane jako skutecznie dostarczone do spółki.

Wyjątkiem jest 20 marca, w którym pomimo zamknięcia biura spółki, od godz. 7:30 do 11:45 będą przyjmowane oferty w postępowaniu przetargowym: „Budowa łącznika – utworzenie nowych sal dla uczniów – Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 przy ul. Tarnowskiej 27 w Poznaniu” – w pokoju nr 19.

UMP, el

Podziel się: