Poznań: Budynek na osiedlu Sobieskiego niszczeje. Ale remontu nie będzie

budynek os. Jana III Sobieskiego fot. P. Czechanowski

„Panie marszałku, czy tak u Pana wygląda poznański porzundek?” – napisał Przemysław Czechanowski, radny z osiedla Jana III Sobieskiego. Radny ma na myśli budynek stojący na osiedlu, który jego zdaniem powinien zostać wyremontowany. I to szybko.

Już na pierwszy rzut oka nie ma wątpliwości, że budynkowi przydałby się solidny remont – i nie chodzi tu tylko o malowanie.
– W tej chwili nam – jako radzie zależy najbardziej na remoncie tego budynku, bo jest on w bardzo złym stanie – tłumaczy Przemysław Czechanowski – a ani marszałek, ani szpital nie poczuwają się w obowiązkach do wydania pieniędzy, więc drobne naprawy wykonuje szkoła, będąca w dość trudnym położeniu jako podnajemca.

Tymczasem zdaniem rady to stanowczo za mało. Budynek potrzebuje generalnego remontu, czym powinien się zająć jego właściciel. Dlatego Rada Osiedla Jana III Sobieskiego zapytała Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego, czy zamierza wyremontować budynek.

„Nieruchomość położona w Poznaniu na os. Jana III Sobieskiego 109 znajduje się we władaniu wojewódzkiej samorządowej jednostki organizacyjnej tj. SZOZ nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu i w części wynajmowana jest na rzecz Stowarzyszenia na Rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej „Zawsze Razem” – wyjaśniła Izabela Witkiewicz, Dyrektor Departamentu Gospodarki Mieniem UMWW w odpowiedzi na pytanie naszej redakcji. – „Jednostka, która włada nieruchomością nie planuje przeprowadzać większych remontów w ciągu najbliższych 3 lat. Możliwe, że będą przeprowadzane drobne remonty w miarę potrzeb. Na dzień dzisiejszy nie jest też planowane zbycie przedmiotowego obiektu”.

Odpowiedź podobnej treści otrzymała też rada osiedla.
– Odpowiedź niestety jest głęboko niezadowalająca, więc zamierzam pytać dalej – podsumował radny Czechanowski. – Tym razem u wynajmującego budynek Zarządu Szpitala Wielkopolskiego Centrum Zdrowia Dziecka, który dopiero co przeniósł się do nowej siedziby przy ul. Wrzoska 1. Szpital nie jest podmiotem prywatnym, podlega pod urząd marszałkowski i jest finansowany z pieniędzy publicznych. Panie marszałku, czy tak u pana wygląda poznański porzundek?!”.