Poznań: Budowa ul. św. Wawrzyńca ma ruszyć – a rady osiedla nikt nawet nie poinformował

Św. Wawrzyńca fot. PIM
Poznańskie Inwestycje Miejskie zapowiadają rozpoczęcie budowy ulicy jeszcze w tym roku. Bardzo to cieszy Radę Osiedla Jeżyce, która żałuje jednak, że nikt jej o tej inwestycji nie poinformował. Bo ma swoje uwagi.

Nowa ulica, na odcinku od skrzyżowania z ul. Niestachowską i Żeromskiego do skrzyżowania z ul. Kościelną, będzie miała po jednej jezdni w każdą stronę z drogami rowerowymi i chodnikami. Ulica wybudowana zostanie wzdłuż nasypu kolejowego. Obok jezdni powstanie chodnik dla pieszych oraz droga rowerowa. Zakres inwestycji obejmuje też ingerencję w skrzyżowanie ul. św. Wawrzyńca z ul. Niestachowską i ul. Żeromskiego, a także z ul. Kościelną, wykonanie kanalizacji deszczowej oraz oświetlenia ulicznego na całej długości nowego odcinka ulicy oraz budowę przystanków autobusowych.

– Przedłużenie ul. św. Wawrzyńca uzupełni oraz poprawi układ komunikacyjny w tej części Poznania, a mieszkańcy zyskają wygodny przejazd. Nowa droga odciąży zakorkowaną ul. Dąbrowskiego. Realizacja robót budowlanych planowana jest na lata 2020-2021 – mówi Grzegorz Bubula, wiceprezes zarządu spółki Poznańskie Inwestycje Miejskie.

Niestety Rada Osiedla Jeżyce – jak informuje na swoim profilu FB – nie była informowana o przebiegu prac na żadnym etapie, nie dostała też materiałów do zaopiniowania. A ma swoje uwagi do projektu.

„W projekcie niestety nieuwzględniony jest istniejący krótki 150 m odcinek istniejącej drogi Św. Wawrzyńca od Kościelnej do Goplany” – piszą jeżyccy radni. – „Pomijając fakt, że jest w fatalnym stanie, to jeśli zostanie w obecnym kształcie, będzie skrótem dla większości kierunków jazdy wybieranym przez kierowców i zamiast jechać nowym szlakiem wzdłuż nasypu kolejowego, główne potoki będą na drodze między istniejącymi blokami”.

W ramach trwających prac gotowy jest już projekt budowlany, a obecnie przygotowywany jest wykonawczy. Złożono również wiosek o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID).

Spółka Colian Developer, która będzie budowała osiedle na terenie dawnej fabryki Goplany, współfinansuje rozbudowę ul. św. Wawrzyńca. Inwestor przekazał na ten cel 10 mln zł. Pozostałe koszty poniesie miasto Poznań, które zarezerwowało środki w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

PIM, el