Poznań: Biskupi Polski i Niemiec i sytuacja na granicy.”Polska nie jest sama”

S. Gądecki, G.Batzing fot. K. Adamska

Arcybiskup metropolita poznański Stanisław Gądecki rozmawiał o sytuacji na granicy polsko-białoruskiej z Georgiem Bätzingiem, biskupem Limburga i przewodniczącym episkopatu Polski. Obaj hierarchowie są zaniepokojeni rozwojem wydarzeń.

Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski zwrócił uwagę na dramatyczną sytuację migrantów uwięzionych na granicy między służbami polskimi i białoruskimi, a także trudności, z jakimi musza się zmagać mieszkańcy strefy przygranicznej z powodu ograniczeń stanu wyjątkowego. A jest przecież jeszcze możliwość eskalacji konfliktu między Ukrainą i Rosją, co może spowodować zachwianie równowagi w całej wschodniej Europie.

Z kolei biskup Bätzing podkreślił, że jest to problem nie tylko Polski, ale całej Unii Europejskiej i że Polska nie jest w tym sama, bo nie można jej samej zostawić. On także zwrócił uwagę na konieczność rozwiązania problemu migrantów uwięzionych na granicy i wykorzystywanych do gry politycznej, w dodatku w tak trudnych warunkach klimatycznych.

Obaj przewodniczący zamierzają wydać komunikat w tej sprawie, z uwzględnieniem stanowiska ukraińskich duchownych, o ile to będzie możliwe. Chcą także pomóc migrantom poprzez Caritas, lokalne oddziały w Polsce i na Białorusi, ale także Caritas Internationalis.

Poza problemem sytuacji na granicy obaj hierarchowie rozmawiali też podczas spotkania o problemach obu kościołów, polskiego i niemieckiego, i specyfice działania każdego z nich, a także o rozpoczętym niedawno synodzie. Podkreślono konieczność współpracy przy zagrożeniu laicyzacją, a także metody zwiększenia udziału świeckich w kościele.

Rozmowa dotyczyła też sytuacji w Kościołach – polskim i niemieckim, a także rozpoczętego niedawno synodu. Za zachodnią granicą trwa dyskusja na gorące tematy – m.in. sprawa podziału władzy w Kościele, urzędów dla kobiet, Niemcy dyskutują ponadto o większym udziale osób świeckich w życiu kościelnym.

Źródło: Radio Poznań