Poznań: Białoruscy studenci Politechniki Poznańskiej dostaną stypendia

podpisanie umowy o stypendia, wicestarosta Tomasz Łubiński fot. PP2
Powiat przekazał, politechnika wypłaci – stosowna umowa między władzami uczelni i powiatu została podpisana i wkrótce na konta białoruskich studentów trafią pierwsze stypendia.

Umowę podpisali podczas spotkania online prof. Teofil Jesionowski, rektor Politechniki Poznańskiej oraz Tomasz Łubiński, wicestarosta poznański. Stypendia dostaną najzdolniejsi studenci.

– Przy naszym kierunkowym kształceniu ponadpodstawowym w powiecie fakt, że, podpisujemy umowę z uczelnią techniczną, jako pierwszą, jest czymś naturalnym – stwierdził, otwierając spotkanie, Tomasz Łubiński, wicestarosta poznański.

Powiat przekazał 108 tys. zł na stypendia, a razem z pieniędzmi przekazanymi przez samorząd województwa i Poznania ok. pół miliona złotych przeznaczono na stypendia dla Białorusinów zdobywających wiedzę w stolicy Wielkopolski na szkołach wyższych.
– Polacy też korzystali ze wsparcia, gdy granice naszego kraju nie były otwarte – przypomniał Teofil Jesionowski, rektor Politechniki Poznańskiej. – Jestem pewien, że teraz beneficjenci będą dobrymi ambasadorami uczelni.

Studenci będą otrzymywać stypendia przez 9 miesięcy roku akademickiego (od stycznia do czerwca oraz od października do grudnia) w wysokości zależnej od średniej ocen uzyskanych w trakcie studiów, a w przypadku studentów I roku – średniej z rekrutacyjnej listy rankingowej.
– Jestem przekonany, że studenci skorzystają i zostaną na dalsze lata studiów – podsumował wicestarosta. – A my możemy przekazać kolejne kwoty pomocy.

PP

 

Podziel się: