Poznań: Bezpieczeństwo żywnościowe a pandemia, czyli międzynarodowa konferencja na UPP

Uniwersytet Przyrodniczy fot. UPP
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu zaprasza na międzynarodową konferencję poświęconą zrównoważonym łańcuchom dostaw żywności jako gwarancji zapewnienia krajom bezpieczeństwa żywnościowego.

I chodzi tu nie tylko o to, by zapewnić bezpieczeństwo, ale by zrobić to ograniczając do minimum negatywny wpływ na środowisko.

Zadanie nie jest łatwe. Dynamiczne zmiany w ekosystemach, takie jak rozwój technologiczny, internacjonalizacja i globalizacja łańcuchów dostaw czy zmiany społeczne utrudniają to zadania, a warunki niepewności wywołane pandemią COVID-19 jeszcze bardziej uwydatniły wszystkie wyzwania.

Obecna sytuacja epidemiczna przyczynia się do zmian w dotychczasowych paradygmatach logistycznych. Zmiany zachodzące w globalnych łańcuchach dostaw wywołały gorącą dyskusję zarówno wśród praktyków, jak i naukowców, którzy wspólnie podejmują się wypracowania rozwiązań, które pozwoliłyby przewidzieć takie sytuacje w przyszłości lub przynajmniej częściowo im przeciwdziałać lub złagodzić ich skutki. Właśnie te tematy podjęte zostaną podczas 4th International Forum on Agri-Food Logistics, które odbędzie się w dniach 23-24 czerwca 2021.

Forum organizowane przez Katedrę Prawa i Organizacji Przedsiębiorstw w Agrobiznesie Wydziału Ekonomicznego, Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu stanowi platformę wymiany poglądów pomiędzy przedstawicielami świata nauki i praktyki, a przede wszystkim dąży do zbliżenia tych środowisk w celu wypracowania wspólnego modelu transferu wiedzy i doświadczeń na forum krajowym i międzynarodowym.
Głównymi blokami tematycznymi na tegorocznym Forum będą:
1) Zrównoważone łańcuchy dostaw żywności
2) Zastosowanie nowych technik i technologii
3) Ograniczanie strat i marnotrawstwa żywności w sektorze rolno-spożywczym
4) Klastry w sektorze agrobiznesu i ich rola dla zrównoważonego ŁDŻ
5) Prawne determinanty funkcjonowania ŁDŻ
6) Społeczna odpowiedzialność w podmiotach agrobiznesu

Forum zakłada interdyscyplinarne, a zarazem holistyczne podejście, które pozwoli na ujęcie problematyki konferencji w sposób ciekawy zarówno dla naukowców, jak i praktyków.

Konferencja odbywa się online i jest bezpłatna, a chętni mogą się rejestrować jeszcze do 21 czerwca. Sama konferencja odbędzie się 23 i 24 czerwca.

UPP