Poznań: Bezpieczeństwo podczas 28. Finału WOŚP. Policja ma kilka dobrych rad!

Policja na WOŚP fot. policja
Dbałość o bezpieczeństwo dzieci i osób starszych oraz kwestowanie tylko w bezpiecznych miejscach i nie w pojedynkę. To podstawowe zasady, jakich powinni przestrzegać wszyscy biorący udział w 28. Finale WOSP.

12 stycznia już po raz dwudziesty ósmy policjanci zaangażują się w zapewnienie porządku podczas Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Nad zapewnieniem bezpieczeństwa czuwać będzie kilka tysięcy policjantów. Funkcjonariusze zwrócą szczególną uwagę na to, czy zbiórki są prowadzone przez osoby do tego uprawnione, zadbają o bezpieczeństwo wolontariuszy, kwestujących dzieci, a także będą prowadzić działania informacyjno-edukacyjne dla osób starszych.

Spokój podczas finału zależy także od stosowania się do zasad bezpieczeństwa przez osoby, które w nim uczestniczą. A oto kilka porad policji dla darczyńców Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy

Każdy z wolontariuszy jest wyposażony w identyfikator ze zdjęciem, numerem ankiety, adresem wolontariusza. Identyfikator musi być wypisany czytelnie. Zdjęcie musi być wyraźne, a wizerunek osoby na zdjęciu powinien odpowiadać wyglądowi wolontariusza;

Dodatkowo identyfikator musi mieć „serduszkowe” logo Fundacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy;
Każdy wolontariusz musi nosić swój identyfikator na widocznym miejscu;

Skarbonka wolontariusza musi być oklejona banderolami Fundacji WOŚP. Na górze przy otworze do wrzucania pieniędzy powinien znajdować się wyraźnie napisany ten sam numer kwestującego, który widnieje na identyfikatorze.

Nieodzownym atrybutem wolontariuszy są wszystkim doskonale znane „serduszkowe” naklejki. Jeśli darczyńca ma podejrzenie, że ktoś podszywa się pod wolontariusza WOŚP i posługuje się podrobionym identyfikatorem lub podejrzanie wyglądającą puszką, proszony jest o kontakt z policją lub strażą miejską/gminną.

Policjanci proszą również o wszelkie informacje dotyczące podejrzanych zachowań napotkanych osób, które zagrażają bezpieczeństwu uczestniczących w imprezach organizowanych w tym dniu.

Na co powinni zwracać uwagę wolontariusze?

Prowadzić zbiórkę pieniędzy w bezpiecznych miejscach: centrach handlowych, w których zatrudnieni są pracownicy ochrony; głównych ciągach komunikacyjnych; miejscach dobrze oświetlonych; miejscach, w których występuje duże natężenie ruchu pieszych; miejscach objętych monitoringiem kamer, itp.

Nie prowadzić zbiórek w miejscach mało uczęszczanych, na źle oświetlonych ulicach, miejscach, które uznawane są za niebezpieczne.

Unikać prowadzenia zbiórek pieniędzy samodzielnie. W grupie jest zawsze bezpieczniej! Wolontariusze powinni więc zawczasu zapewnić sobie towarzystwo innych wolontariuszy, a jeżeli to możliwe opiekę osób dorosłych. Szczególnie ważne jest, aby wracając do sztabu, po zakończeniu zbiórki pieniędzy, poruszali się w grupie. Warto na ten czas poprosić też o pomoc znajomych i bliskich.

Zawsze można też zwrócić się o pomoc do policji lub straży miejskich/gminnych. Czasami sami policjanci czy strażnicy podejdą i zapytają, jak przebiega kwesta – i robią właśnie z troski o bezpieczeństwo wolontariuszy.

Policjanci życzą wszystkim wolontariuszom pełnych puszek, życzliwości przechodniów i bezpiecznego powrotu do swoich sztabów WOŚP!

KGP, el

Podziel się:

Ostatnio dodane: