Poznań: Będzie nowy węzeł przesiadkowy. Na granicy z Suchym Lasem

podpisanie porozumienia: Mariusz Wiśniewski, Jan Grabkowski, Grzegorz Wojtera fot. UMP

Powstanie przy północnej, kolejowej obwodnicy Poznania i podpisano już w tej sprawie porozumienie między Poznaniem, powiatem poznańskim i gminą Suchy Las. Dzięki węzłowi przesiadkowemu znikną też przejazdy drogowe przez tory.

– Ta inwestycja jest istotna dla gminy Suchy Las, ale także dla całej metropolii i rozwoju Poznańskiej Kolei Metropolitalnej – mówi Mariusz Wiśniewski, zastępca prezydenta Poznania, który podpisał porozumienie w imieniu miasta. – To, co nas skłoniło do współpracy, to szersze spojrzenie na tę inwestycję, a nie tylko na samą budowę wiaduktu. Likwidacja kolizji na przejazdach kolejowych jest bardzo ważna, ale zależy nam, żeby nie spowodowało to generowania dodatkowego ruchu na Podolanach i Strzeszynie. Węzeł będzie musiał więc być dowiązany łącznicą do nowych ulic: Obornickiej i Szymanowskiego.

Ze względu na liczbę stron przypomina to mającą się niebawem rozpocząć budowę bezkolizyjnego przejazdu i węzła przesiadkowego przy ul. Grunwaldzkiej pomiędzy Poznaniem i Plewiskami. Tam trzecią stroną oprócz miasta i powiatu była gmina Komorniki – tu gmina Suchy Las. Powiat Poznański reprezentował starosta Jan Grabkowski, a Gminę Suchy Las – burmistrz Grzegorz Wojtera.

Do 2023 roku zostanie przygotowana dokumentacja projektowa dla tej inwestycji. W jej zakres mają wejść następujące elementy układu drogowego:

– nowo projektowany przystanek pasażerski na liniach kolejowych nr 395 Zieliniec-Kiekrz i 803 Poznań Piątkowo-Suchy Las z transportem publicznym, parkingiem P&R po stronie północnej (Gmina Suchy Las) oraz wiaduktem drogowym nad ww. liniami kolejowymi w ciągu drogi powiatowej ul. Sucholeskiej;
– powiązanie układu drogowego (tzw. łącznika) od wiaduktu w ciągu ul. Sucholeskiej nad liniami kolejowymi 395 Zieliniec-Kiekrz i 803 Poznań Piątkowo-Suchy Las z wiaduktem im. G. Narutowicza (ul. Obornicka);
– powstanie układu drogowego od wiaduktu im. G. Narutowicza (po południowej stronie linii kolejowej) i dalej ul. Nową Obornicką do ul. Szymanowskiego (rondo Szymanowskiego/Stróżyńskiego), z uwzględnieniem zapisów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego (obowiązujących i w opracowywaniu) w rejonie ul. Obornickiej i T. Mateckiego w Poznaniu;
– wiadukt drogowy nad linią kolejową nr 354 Poznań Główny PoD – Piła Główna (w ciągu ulicy Biskupińskiej) wraz z jego powiązaniem z parkingiem P&R Strzeszyn, z uwzględnieniem zapisów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla terenów ulic Biskupińskiej i L. Tołstoja oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla Podolany Zachód w Poznaniu.

Dokumentacja projektowa będzie musiała uwzględniać potrzeby ruchu rowerowego wraz z jego dowiązaniem do istniejących lub projektowanych inwestycji zarówno po stronie miasta Poznania, jak i gminy Suchy Las, w tym w ciągach dróg powiatowych.

Podpisane porozumienie dotyczy tylko opracowania dokumentacji projektowej, natomiast ich ewentualna realizacja wiązać się będzie z koniecznością pozyskania środków finansowych oraz zawarcia odrębnych umów na ich realizację pomiędzy Poznaniem, Suchym Lasem i powiatem poznańskim.

Źródło: UMP

Podziel się: