Dotacje do likwidacji azbestu fot. UMP

Bartosz Guss, zastępca prezydenta Poznania, 10 grudnia podpisał umowę z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Miasto i fundusz będą finansowo wspierać właścicieli nieruchomości, którzy chcą się pozbyć azbestu.

Przyznana pomoc finansowa ze środków WFOŚiGW wynosi 116 tys. zł na usuwanie azbestu w tym roku, oraz 120 tys. zł w przyszłym. W ramach „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Miasta Poznania na lata 2021-2032” mieszkańcy mogą ubiegać się o bezpłatny demontaż, zbieranie, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających ten materiał.

Nabór wniosków do kolejnej edycji miejskiego programu rozpocznie się w pierwszym półroczu 2022 roku.

Azbest był kiedyś bardzo popularnym środkiem używanym w budownictwie i nadal można go spotkać głównie na dachach domów, gdzie wchodził w skład bardzo popularnego swego czasu pokrycia dachu, eternitu. Dzisiaj wiadomo, że azbest powoduje on szereg chorób zagrażających życiu i zdrowiu, dlatego tak ważne jest jego usunięcie np. z dachów czy ścian.

Źródło: UMP