Poznań będzie miał mapę solarną. Nareszcie!

panele słoneczne
Dzięki współpracy władz miasta i Politechniki Poznańskiej mieszkańcy Poznania będą mogli w łatwy sposób zaplanować budowę instalacji fotowoltaicznych na swoich nieruchomościach. Dzięki solarnej mapie Poznania.

Co to takiego ta mapa solarna? To mapa prezentująca potencjał solarny dachów budynków w mieście – to znaczy ilość energii słonecznej padającej na ich powierzchnię w ciągu roku. Dane są prezentowane w ujęciu miesięcznym i rocznym, a warstwy rastrowe mapy pokazują ilość energii słonecznej w watogodzinach uwzględniając rzeczywistą zdolność powierzchni do odbierania tej energii. Takie mapy posiada już w Polsce kilka miast, między innymi Wrocław, mapę ma też aglomeracja śląska.

Dane prezentowane na mapie są niezwykle ważne dla wszystkich, którzy chcieliby zamontować na swoim dachu instalację fotowoltaiczną. Żeby była ona jak najbardziej efektywna – trzeba najpierw określić potencjał swojego budynku w tym zakresie – i tu właśnie pomoże mapa.

Na udostępnionej przez GEOPOZ mapie 3D powstanie interaktywna aplikacja do oceny potencjału solarnego Miasta Poznania, opracowana przez specjalistów z Politechniki Poznańskiej. Narzędzie to zostanie udostępnione na portalu SIP Miasta i będzie dostępne dla wszystkich zainteresowanych.

Bartosz Guss, zastępca prezydenta Poznania, podpisał w tej sprawie porozumienie z prof. Tomaszem Łodygowskim, rektorem Politechniki Poznańskiej. Porozumienie dotyczy nie tylko stowrzenia mapy solarnej, ale współpracy w zakresie realizacji szeroko pojętej strategii energetycznej Miasta Poznania, uwzględniającej ciągłą poprawę efektywności energetycznej.

Solarna mapa umożliwi również oszacowanie ilości energii, możliwej do wytworzenia w przypadku zabudowy dachów budynków użyteczności publicznej instalacjami słonecznymi. Nadzór merytoryczny ze strony miasta nad realizacją zadań sprawować będzie Oddział Miejskiego Energetyka, odpowiedzialny za kreowanie polityki energetycznej Poznania.

WGK, el

Podziel się: