piątek, 1 grudnia, 2023

Poznań: Będzie dofinansowanie na małą retencję!

Radni podczas dzisiejszej sesji jednogłośnie przyjęli program dotacji na rozwiązania, które pozwolą na gromadzenie i zatrzymywanie deszczówki.

– Stworzenie systemu retencji wód opadowych jest jednym z kluczowych działań służących poprawie warunków środowiskowych w Poznaniu – powiedział prezydent Jacek Jaśkowiak. – Zadanie to wymaga szeregu dużych inwestycji, do których się przygotowujemy. Przeprowadziliśmy inwentaryzację infrastruktury. Opracowaliśmy systemowe rozwiązania. Wyzwania spoczywają jednak także na samych mieszkańcach. Dlatego chcemy zachęcić poznaniaków i poznanianki do gromadzenia i zagospodarowywania wód opadowych.

O dofinansowanie mogą starać się zarówno osoby prywatne, jak i wspólnoty oraz spółdzielnie mieszkaniowe, a także instytucje czy firmy. Warunkiem jest, żeby nieruchomość znajdowała się na terenie miasta, a wnioskodawca był jej właścicielem, użytkownikiem wieczystym lub posiadał inny tytuł prawny do dysponowania nią.

Dotację można przeznaczyć na zakup materiałów, montaż lub budowę systemu zatrzymywania deszczówki i wykorzystywania jej na miejscu. Można je także przeznaczyć na remont już istniejącego systemu. Wnioskodawca może otrzymać zwrot do 80 proc. kosztów budowy. W przypadku spółdzielni lub wspólnoty mieszkaniowej może to być kwota do 50 tys. zł, w przypadku pozostałych – do 5 tys. zł.

W tym roku na małą retencję z budżetu miasta zostanie przeznaczone 500 tys. zł, a chętni na dofinansowanie mogą składać wnioski w kwietniu. Dotacje będą przyznawane według kolejności zgłoszeń wniosków aż do wyczerpania środków, a za realizację programu odpowiada Biuro Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta.

Strona głównaBiznes i FinansePoznań: Będzie dofinansowanie na małą retencję!