Poznań: Będą nowe parkingi w Poznaniu. Po badaniach

Rynek Wildecki, plac Wielkopolski, a może Śródka? Władze miasta zdecydowały o przeprowadzeniu wstępnych konsultacji rynkowych dotyczących budowy kubaturowych parkingów samochodowych.

To wstępny etap przygotowania przyszłego projektu związanego z realizacją inwestycji parkingowych w wybranych i uzgodnionych uprzednio lokalizacjach na terenie Poznania w ramach współpracy z partnerami prywatnymi. Mają to być parkingi kubaturowe podziemne i/lub nadziemne z usługami.

Celem wstępnych konsultacji rynkowych jest:

rozeznanie i analiza rynku,
weryfikacja rozważanych przez miasto Poznań lokalizacji pod parkingi, w tym rozeznanie zainteresowania i oczekiwań partnerów prywatnych (firm zajmujących się inwestycjami parkingowymi w Polsce i na świecie),
pozyskanie informacji o innych atrakcyjnych zdaniem potencjalnych inwestorów lokalizacjach pod budowę obiektów parkingowych,
pozyskanie informacji na potrzeby opracowania opisu przyszłego przedmiotu zamówienia, określenia jego warunków oraz warunków umowy w postępowaniu.

Utworzenie nowych parkingów samochodowych stanowić ma uzupełnienie dotychczasowych działań miasta związanych z funkcjonowaniem: Śródmiejskiej Strefy Płatnego Parkowania, Strefy Płatnego Parkowania, parkingów buforowych typu “Parkuj i Idź” (P&G) oraz parkingów typu “Parkuj i Jedź”. Przyczynić się ma do zwiększenia liczby miejsc parkingowych w miejscach, w których, na podstawie dotychczas przeprowadzonych analiz, występuje ich deficyt.

W ramach planowanych wstępnych konsultacji rynkowych poddane zostaną omówieniu z zainteresowanymi partnerami prywatnymi rozważane przez miasto lokalizacje przyszłych miejsc do parkowania (tj. plac Wielkopolski, rynek Wildecki – parkingi pod targowiskami, Śródka – Młodzieżowy Ośrodek Sportowy POSiR – parking pod boiskiem, ul. Dąbrowskiego, i ul. Poznańska – parkingi nadziemne z usługami).

W przypadku możliwości budowy parkingów w rozważanych przez miasto lokalizacjach, gdzie istnieją obecnie targowiska miejskie oraz boisko (plac Wielkopolski, rynek Wildecki, Śródka) zakładane jest zachowanie ich funkcji w trakcie i po zakończeniu inwestycji parkingowych w przypadku targowisk. W przypadku boiska po zakończeniu inwestycji parkingowych.

Wyniki uzyskane podczas wstępnych konsultacji rynkowych zostaną wykorzystane na potrzeby dalszych działań miasta dot. możliwości uruchomienia inwestycji parkingowych na terenie Poznania.

Przygotowany przez miasto wstępny harmonogram przebiegu realizacji projektu w latach zakłada przygotowanie projektu jeszcze w tym roku, wybór partnera prywatnego – na to przeznaczony jest rok 2022 i 2023 – oraz budowa parkingów, która ma się rozpocząć od 2024 roku.

UMP

0 0 votes
Oceń artykuł
0 komentarzy
Inline Feedbacks
Zobacz wszystkie komentarze