magazyn Garbary fot. T. Dworek

Poznań: Będą konsekwencje za zburzenie historycznego magazynu! I to poważne

Zawiadomienie prokuratury o możliwości popełnienia przestępstwa, wstrzymanie prac, a może nawet cofniecie pozwolenia na budowę – miasto podjęło zdecydowane kroki wobec inwestora, który zburzył zabytkowy budynek przy ulicy Szyperskiej.

Jak informowaliśmy, inwestor budujący osiedle między Szyperską a Garbarami zburzył zabytkowy magazyn, który się tam znajdował. Sprawę nagłośnił Tomasz Dworek, wiceprzewodniczący Rady Osiedla Stare Miasto i to dzięki jego interwencji miasto przeprowadziło kontrolę inwestycji, którą przeprowadzili w poniedziałek przedstawiciele Miejskiego Konserwatora Zabytków i Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego. Wynikło z niej jasno, że inwestor nie zastosował się do zaleceń konserwatorskich w sprawie historycznych budynków.

Prace rozbiórkowe budynku magazynowego przy ul. Szyperskiej zostały przeprowadzone w sposób niezgodny z zakresem i warunkami określonymi w pozwoleniu konserwatorskim (nr 678/2018 z dn. 12.07.2018 r.). Niezwłocznie po stwierdzeniu tego faktu Miejski Konserwator Zabytków wydał decyzję o natychmiastowym wstrzymaniu działań.

Ściana południowa budynku magazynowego usytuowanego wzdłuż ul. Szyperskiej miała być demontowana modułowo, wycinana i zabezpieczona w segmentach, z zachowaniem oryginalnego detalu architektonicznego (gzymsy, cokoły, pilastry, obramienia okien), w celu jej odtworzenia w elewacji nowego budynku.

– Niestety, inwestor w sposób całkowicie niedopuszczalny zburzył budynek magazynowy w całości – tłumaczy Joanna Bielawska-Pałczyńska, Miejska Konserwator Zabytków. – Ponadto prace prowadzone były bez wymaganego, ze względu na swoją specyfikę, nadzoru dyplomowanego konserwatora zabytków. Inwestor uzyskując pozwolenie zobowiązał się do określonych działań budowlano-konserwatorskich, których nie dopełnił i tym samym naruszył warunki wydanej decyzji.

– Osoby, które łamią prawo, muszą ponosić konsekwencje swoich czynów – mówi Mariusz Wiśniewski, zastępca prezydenta Poznania. – W tym przypadku inwestor nie tylko złamał decyzję konserwatorską, która określała zakres możliwych prac, ale też nie zastosował się w piątek do decyzji MKZ o wstrzymaniu prac. Poleciłem sprawdzenie dokumentów celem zawiadomienia prokuratury o możliwości popełnienia przestępstwa. Ten inwestor swoją postawą psuje wizerunek nie tylko innym przedsiębiorcom, którzy potrafią działać w zgodzie z prawem, sztuką urbanistyczną i poszanowaniem zasad dziedzictwa – ale i nam jako miastu.

W poniedziałek, w trakcie oględzin terenu inwestycji, wszelkie prace zostały przez MKZ wstrzymane (wpisem do dziennika budowy). Bardzo ważne jest jeszcze jedynie zabezpieczenie zabytkowego budynku tzw. Kapitanatu.

Wobec inwestora, zgodnie z ustawą o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, zostaną wyciągnięte konsekwencje prawno-administracyjne.

– Dzisiaj inwestor został zawiadomiony o wszczętych postępowaniach egzekucyjnych w tym zakresie – informuje Joanna Bielawska-Pałczyńska.

Postępowanie administracyjne w tej sprawie prowadzi także Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego. W poniedziałek obecni na miejscu inspektorzy stwierdzili istotne odstąpienie od projektu budowlanego i warunków pozwolenia na budowę. Dalsze decyzje PINB podejmie po zapoznaniu się z dokumentacją projektową.

Za działania prowadzone niezgodnie z wydanymi decyzjami administracyjnymi inwestorowi grożą m.in. dotkliwe kary finansowe oraz uchylenie pozwolenia na budowę.

UMP, el

5 1 vote
Oceń artykuł
0 komentarzy
Inline Feedbacks
Zobacz wszystkie komentarze