Poznań: Aktywny samorząd, czyli pomoc dla osób z niepełnosprawnościami

wózek 2 fot. PFRON

150 tysięcy złotych dofinansowania do zakupu protezy i ponad 258 tysięcy złotych do zakupu drugiej. Na takie wsparcie mogą liczyć poznaniacy z programu „Aktywny samorząd”.

– Obie protezy zostaną wykonane na tak zwanym czwartym poziomie jakości – mówi Michał Wieczorek, kierownik Sekcji ds. Rehabilitacji Społecznej Osób Niepełnosprawnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Poznaniu. – Są to najnowocześniejsze protezy, stosowane są w nich elementy sterowane cyfrowo, wykonane są z najlżejszych elementów nośnych, które umożliwiają także aktywność sportową i rekreację. Mieszkaniec, który otrzymał tę rekordową dotację, aktywnie uprawia sport.

Takie przykłady pokazują sens istnienia programu „Aktywny samorząd”.

– Osoby z niepełnosprawnością żyją wśród nas, dlatego likwidacja barier szeroko rozumianej dostępności powinna stanowić priorytet każdej instytucji. Uczestnictwo w programie „Aktywny Samorząd” daje wymierne szanse na lepsze życie i przyszłość – podkreśla Piotr Czajka, zastępca dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Poznaniu. – Realizując program zwracamy szczególną uwagę na potrzeby osób z niepełnosprawnościami oraz potrzeby ich opiekunów. Kluczowym jest stałe, regularne podejmowanie takich inicjatyw, które nie tylko zbudują świadomość jako fundament poprawy komfortu życia, ale także zaprojektują i dostarczą narzędzia, usługi czy przedmioty do realizacji zdiagnozowanych potrzeb.

W tym roku na realizację programu „Aktywny samorząd” Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zagwarantował prawie 190 milionów złotych.
– Celem programu jest aktywizacja społeczna i zawodowa osób z niepełnosprawnościami – podkreśla Michał Wieczorek. – Ma im umożliwić aktywne życie społeczne, powrót na rynek pracy, ułatwić wykonywanie zawodu. Co ważne: przy ubieganiu się o dofinansowanie nie obowiązuje kryterium dochodowe.

Program składa się z dwóch modułów. Pierwszy dotyczy likwidacji barier, utrudniających aktywizację społeczną lub zawodową i obejmuje cztery obszary. Obejmują one likwidację barier: transportowej, w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym, poruszaniu się oraz pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej. W ramach pierwszego modułu można otrzymać wsparcie w uzyskaniu prawa jazdy, przy zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu, zakupie sprzętu elektronicznego, między innymi laptopów, telefonów, drukarek oraz oprogramowania, wózka inwalidzkiego czy skutera o napędzie elektrycznym, protezy kończyny.

Rodzic, który jest osobą z niepełnosprawnością, a pracuje zawodowo, otrzyma miesięcznie 300 złotych zwrotu za opłaty za pobyt swojego dziecka w żłobku czy przedszkolu.

Osoby zainteresowane uzyskanie dofinansowania w ramach pierwszego modułu powinny złożyć wniosek do 31 sierpnia tego roku.

Drugi moduł umożliwia pomoc finansową w uzyskaniu wyższego wykształcenia. W tym przypadku termin złożenia wniosków o dofinansowanie upływa 10 października tego roku. Dofinansowanie pokrywa część lub całość kosztów czesnego plus jednorazowo na każdy semestr student otrzymuje dodatek na pokrycie innych kosztów kształcenia.

Wniosek o dofinansowanie można złożyć online poprzez System Obsługi Wsparcia (SOW). Wnioski przyjmuje też Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie przy ulicy Sienkiewicza 22 w Poznaniu.

MOPR

 

Podziel się:

Ostatnio dodane: