piątek, 23 lutego, 2024

Poznań aktualizuje plan zagospodarowania dla terenów przy Jeziorze Maltańskim

Władze Poznania postanowiły przystąpić do prac nad nowym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dotyczącym obszarów położonych wokół Jeziora Maltańskiego. Celem jest zaktualizowanie przestarzałych wytycznych i dostosowanie ich do obecnych potrzeb ochrony środowiska oraz oczekiwań mieszkańców. Planowane zmiany dotyczą szerokiego spektrum zagadnień – od ochrony terenów zielonych, przez rewitalizację osiedli, po rozwój infrastruktury sportowej i rekreacyjnej.

Rada Miasta Poznania zatwierdziła uchwałę, która umożliwia rozpoczęcie prac przez Miejską Pracownię Urbanistyczną (MPU) nad nowym projektem planu, który obejmować będzie obszar o powierzchni 512 hektarów. W skład tego terenu wchodzą bezpośrednie okolice jeziora, obszary Nowego Zoo, Termy Maltańskie, osiedle Maltańskie, a także tereny usługowe przy ulicy Krańcowej oraz cenne przyrodniczo obszary, w tym dawny użytek ekologiczny Olszak I.

Nowy plan ma uwzględniać obecne wytyczne zawarte w “Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Poznania” oraz “Audycie krajobrazowym województwa wielkopolskiego”, które określają kierunek rozwoju i ochrony tych terenów. Pośród wielu wyzwań, MPU będzie musiała zadbać o harmonijne połączenie funkcji rekreacyjnych, usługowych i mieszkalnych, a także ochronę terenów zielonych.

W kontekście terenów po dawnej firmie “Wyborowa”, które obecnie są własnością miasta, plan musi odzwierciedlać ich przeznaczenie jako obszarów sportowych i rekreacyjnych. Ponadto, potrzebna jest rewizja planów dla terenów usługowych przy Termach Maltańskich oraz innych lokalizacji wokół jeziora.

Ochrona ekosystemów, takich jak dawny Olszak I, również jest priorytetem, szczególnie w świetle zmian prawnych, które wpłynęły na status ochronny tego obszaru. Rozwój infrastruktury sportowej również wymaga uwagi, w tym plany rozbudowy toru regatowego czy modernizacji obiektów sportowych.

Przed rozpoczęciem prac koncepcyjnych nad projektem planu, MPU przeprowadzi konsultacje społeczne, mające na celu zebranie opinii i wniosków od mieszkańców.

Strona głównaPoznańPoznań aktualizuje plan zagospodarowania dla terenów przy Jeziorze Maltańskim