Poznań: 63 mln zł dla szpitali. Ze środków UE dzięki marszałkowi

marek-wozniak-fot.-europejski-komitet-regionow
– Przygotowujemy zbiorcze zakupy, głównie środków ochrony osobistej, bo te są najbardziej oczekiwane, dla wszystkich wielkopolskich szpitali – deklaruje mówi Marek Woźniak, Marszałek Województwa Wielkopolskiego.

Wybuch pandemii COVID-19 stanowi poważne zagrożenie dla zdrowia publicznego. Walka z koronawirusem wymaga sprzętu oraz środków ochrony osobistej, co skutkuje ogromnym obciążeniem finansowym tych jednostek.

Po konsultacjach z KE i szybkim wyrażeniu przez nią zgody na przesunięcia środków w ramach WRPO 2014+, Zarząd Województwa Wielkopolskiego podjął 26 marca decyzję o zmianach w WRPO 2014+. A to oznacza natychmiastowe przesunięcie ok. 63 mln zł środków unijnych na projekty zdrowotne.

Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w wysokości 30,3 mln zł jest przeznaczone na inwestycje w infrastrukturę ochrony zdrowia oraz zakup niezbędnego wyposażenia dla potrzeb walki z epidemią koronawirusa COVID-19 w województwie wielkopolskim. Natomiast kolejne 30,3 mln zł ma zostać przeznaczone na działania związane z zapobieganiem/łagodzeniem skutków epidemii COVID-19. Obie kwoty mogą ulec podwyższeniu.

W pierwszym przypadku pieniądze mogą zostać przeznaczone na zakup niezbędnego sprzętu, aparatury medycznej i diagnostycznej (w tym testów), środków ochrony jednorazowej oraz/lub przeprowadzeniu niezbędnych prac remontowo-budowlanych.

W drugim przypadku środki mają być przeznaczone na zakup niezbędnych środków ochrony indywidualnej, materiałów diagnostycznych i medycznych, sprzętu jednorazowego użytku, urządzeń i środków do dezynfekcji, wynagrodzenie personelu, w tym w szczególności medycznego, odczynników i materiałów medycznych.

– Będziemy się też starali zakupić respiratory – zapewnia marszałek. – Szpitale biorące bezpośrednio udział w zwalczaniu epidemii będą też otrzymywać indywidualne wsparcie.

Obydwa projekty są w szybkiej ścieżce przygotowywania. Beneficjentem obydwu projektów (realizowanych w trybie pozakonkursowym) jest Samorząd Województwa Wielkopolskiego, natomiast realizatorami będą bezpośrednio placówki medyczne podejmujące działania zmierzające do łagodzenia i walki ze skutkami epidemii wirusa COVID-19. Obydwa projekty rozpoczną się w kwietniu i czas ich realizacji to koniec 2020 roku.

Przypomnijmy, że wcześniej zarząd Wielkopolski podjął również decyzję o przekazaniu 2,6 mln zł z Europejskiego Funduszu Społecznego WRPO 2014+ dla Szpitala Klinicznego im. Heliodora Święcickiego w Poznaniu, głównie na wykonanie około 2 tysięcy testów w kierunku wirusa SARS-CoV-2, ale także na środki ochrony osobistej dla pracowników szpitala klinicznego.

Projekt zakłada wykonanie ok. 2 tysięcy testów, przy czym jednostkowy koszt badania oszacowano na 400 złotych. Daje to w skali miesiąca kwotę 800 tysięcy złotych na koszty bezpośrednie związane z realizacją oznaczeń.

UMWW, el

Podziel się: