Poznań: 55 studentów z Białorusi otrzyma stypendia od wielkopolskich samorządów

Marek Woźniak fot. UMWW
Podczas dzisiejszej sesji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego radni zagłosowali za przekazaniem samorządowej dotacji na ten cel. Jutro marszałek podpisze porozumienie z UAM w tej sprawie.

Stypendia są efektem współpracy trzech samorządów: Wielkopolski, powiatu poznańskiego i Poznania, które wspólnie przeznaczyły na ten cel 500 tys. zł. Najwięcej, bo 200 tysięcy zł, przekazał samorząd województwa.

To oznacza, że studenci z Białorusi mogą liczyć na finansowe wsparcie podczas studiów w Poznaniu.

– Nie jest możliwe stworzenie systemu stypendialnego w oparciu o istniejące prawo samorządu województwa, ale jest możliwe przekazanie dotacji uczelniom – mówi marszałek Marek Woźniak. – Robimy to wspólnie z samorządem miasta Poznania i powiatu poznańskiego oraz we współpracy z uczelniami.

Dotacja przekazana będzie w dwóch transzach. Pierwsza do 1 marca w wysokości 132 tys. zł, a druga do 4 października w wysokości 66 tys. zł. Wysokość stypendium wynosić będzie 1 000 zł miesięcznie od stycznia do czerwca i od października do grudnia.

Lista stypendystów została ustalona w oparciu o wyniki osiągnięte w czasie nauki (od najwyższej do najniższej średniej). Natomiast studenci I roku studiów – w oparciu o wyniki postępowania rekrutacyjnego. Pobierający samorządowe stypendium nie mogą również być beneficjentami innego wsparcia finansowego.

UMWW

Podziel się: