Poznań: 4 mln dla Kleszczewa i 1,6 mln dla Lubonia

Budowa wiejskiej świetlicy i remont drugiej, rekultywacja stawu dla w gminie Kleszczewo i przebudowa Domu Włodarza w Luboniu. Te inwestycje zostaną wykonane za pieniądze, które przekaże marszałek Marek Woźniak.

5 października marszałek podpisze dwie umowy na dofinansowanie z Wielkopolskiego Regionalnego programu Operacyjnego na lata 2014-2020 inwestycji w obszarze dziedzictwa kulturowego regionu oraz rewitalizacji miast i ich dzielnic, terenów wiejskich, poprzemysłowych i powojskowych.

Zarząd województwa wielkopolskiego przyznał dofinansowanie unijne w wysokości ponad 4 mln zł gminie Kleszczewo na projekt pn. „Włączenie społeczne mieszkańców Gminy Kleszczewo poprzez rewitalizację miejscowości Komorniki oraz Nagradowice”. Projekt realizowany będzie w partnerstwie ze Stowarzyszeniem „Pomagam” oraz z Wielobranżową Spółdzielnią Socjalną “EMA”.

Inwestycje, które zaplanowano w ramach projektu, wpisują się w zakres działań ujętych w Programie Rewitalizacji dla Gminy Kleszczewo. Będzie to między innymi modernizacja świetlicy wiejskiej w Komornikach, budowa świetlicy wiejskiej w Nagradowicach, rekultywacja stawu w Komornikach i zagospodarowanie jego najbliższego otoczenia oraz rewitalizacja parku w Komornikach.

Z kolei Miasto Luboń otrzyma nieco ponad 1,6 mln zł z WRPO 2014+ na projekt pn „Zachowanie, rozwój i promocja dziedzictwa kulturowego Miasta Luboń poprzez przebudowę, rozbudowę i wyposażenie Domu Włodarza na cele instytucji kultury”.

Inwestycja obejmuje adaptację budynku na cele działalności kulturalnej oraz aktywności społecznej, a także związane z tym koszty zakupu sprzętu i wyposażenia pomieszczeń. Dom Włodarza stanowi dziedzictwo kulturowe o wartości historycznej. Realizacja projektu wpłynie na zwiększenie atrakcyjności Miasta Luboń i tym samym podniesie atrakcyjność obiektów kultury regionu poprzez interwencje skierowane na inwestycje chroniące ich stan.

UMWW, el

3 2 votes
Oceń artykuł
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
Zobacz wszystkie komentarze