MTP

Poznań 4.0. Przemysł przyszłości

W dniach 4 i 5 października na Międzynarodowych Targach Poznańskich odbywa się konferencja poświęcona technologiom przemysłu przyszłości Przemysł 4.0. Co to takiego?

– Budowa ekosystemu Przemysłu Przyszłości wymaga angażowania interesariuszy na wszystkich poziomach sektora przemysłowego, a więc pracowników i przedsiębiorców, jak i instytucji oraz podmiotów powiązanych z tym obszarem gospodarki, a także otoczenia przemysłu – powiedział prezes Fundacji Platforma Przemysłu Przyszłości Andrzej Soldaty. – Rosnąca świadomość potrzeby zmian w przemyśle skutkuje szeregiem inicjatyw dotyczących wprowadzania transformacji cyfrowej.

Fundacja Platforma Przemysłu Przyszłości została powołana właśnie po to, by sprostać wyzwaniom, jakie stoją przed polskimi przedsiębiorcami. Wszystkie cele, zadania i narzędzia Fundacji Platforma Przemysłu Przyszłości zostały wypracowane właśnie na podstawie rozmów z przedstawicielami biznesu i przemysłu. To własnie oni zwrócili uwagę na fakt, że brak działań proinnowacyjnych w polskich firmach często wynika z tego, że brakuje czynników stymulujących innowacyjność lub świadomości i wiedzy na temat nowych trendów. To właśnie zadanie dla fundacji – by pokazywała przedsiębiorcom, jakie rozwiązania oraz w jaki sposób mogą wdrożyć w swoich firmach, by skutecznie móc stawiać czoła współczesnym wyzwaniom

– Przemysł 4.0. traktujemy jako dodatkowy motor, niejako turbodoładowanie, rozwoju gospodarczego Polski wyjaśnia Jadwiga Emilewicz, minister przedsiębiorczości i technologii, która bierze udział w konferencji. – Nasza, ale także światowa gospodarka, podobnie jak samochody, przechodzi przez kolejne generacje. Dzisiaj, tak jak cały świat, chcemy poruszać się gospodarczym samochodem czwartej generacji.

Zadaniem Fundacji Platforma Przemysłu Przyszłości jest przybliżanie przedsiębiorcom tematyki przemysłu 4.0, a także proponowanie rozwiązań biznesowych, doradztwo strategiczne, budowanie sieci kooperacyjnych, czy dbanie o otoczenie prawno-regulacyjne. Jest to również dawanie impulsu do podnoszenia poziomu zaawansowania technologicznego polskich przedsiębiorstw. Chodzi więc zarówno o działania koordynacyjne, jak i aktywne stymulowanie rynku. Pomoc oferowana przez Fundację ma odpowiadać indywidualnym potrzebom danego przedsiębiorstwa.

Fundacja Platforma Przemysłu Przyszłości ma m.in. integrować i wspierać inicjatywy wzmacniające transformację cyfrową w kraju. Działania te realizować będą centra kompetencji, które pod koniec roku rozpoczną swoją aktywną działalność w całym kraju.

Wśród celów fundacji jest też pomoc firmom w zwiększaniu ich produktywności i konkurencyjności. W tym celu organizowane będą przez ekspertów Fundacji szkolenia na temat najnowszych trendów technologicznych. Fundacja zaoferuje też możliwość testowania różnych rozwiązań oraz konsultacji z doświadczonymi ekspertami, by dać przedsiębiorstwom szansę na skuteczną transformację w kierunku przemysłu 4.0.

W najbliższych tygodniach na pełną skalę ruszy centrum kontaktu z konsultantami przemysłu 4.0. Po wstępnej konsultacji powstanie grupa ekspertów od poszczególnych specjalizacji technologicznych i branżowych. Platforma będzie udzielać wsparcia o charakterze niefinansowym. Obejmie ono podmioty działające w Polsce – przedsiębiorców, jednostki zarządzające klastrami innowacyjnymi, podmioty działające na rzecz innowacyjnej gospodarki oraz partnerów społecznych i gospodarczych.

Właśnie dlatego Fundacja Platforma Przemysłu Przyszłości jest organizatorem konferencji „Poznań 4.0. Przemysł przyszłości: to się opłaca, to działa”.

Program pierwszego dnia (4 października) wydarzenia obejmuje szereg paneli i rozmów merytorycznych nt. stanu rozwoju technologii tu i teraz oraz najbliższych perspektyw. Sesje zostały skrojone dla potrzeb przedsiębiorców.
Drugiego dnia (5 października) Iglica otwiera się dla wszystkich chętnych i ciekawych, co się kryje pod hasłem Przemysł 4.0. To wystawa dla dzieci i ich rodziców, młodych geek’ów , ale również doświadczonych użytkowników technologii.

MPiT, el

Dodaj komentarz

avatar