Marszałek Marek Woźniak fot. UMWW

Poznań: 3,7 mln zł na ochronę środowiska

Rokietnica, Pleszew i Komorniki oraz powiat gnieźnieński dostały te pieniądze na rozwój wiedzy o środowisku naturalnym i jego ochronę. Marszałek Marek Woźniak podpisał dzisiaj cztery umowy na dofinansowanie unijne tych przedsięwzięć.

– Pokazujemy kolejny obszar interwencji unijnej – wyjaśnił marszałek. – Ten związany jest z ochroną i zachowaniem środowiska naturalnego, w tym edukacją ekologiczną. Takie działania, choć ich efekty nie zawsze widoczne są od razu, tu i teraz, zaprocentują niewątpliwie dla przyszłych pokoleń.

Gmina Rokietnica zrealizuje projekt pn. „Fabryka Ekologów – edukacyjne laboratorium w Szkole Podstawowej w Cerekwicy w ramach zadania pn. Budowa Szkoły Podstawowej w Cerekwicy” o wartości ponad 2,4 mln zł. Z kolei gmina Komorniki planuje przeznaczyć unijne pieniądze na projekt „Działalność ekologiczna w Gminie Komorniki”, którego łączna wartość wynosi blisko 272 tys. zł.

Miasto i Gmina Pleszew pracuje nad projektem „EKO Pleszew” o wartości ponad 1,2 mln zł, a powiat gnieźnieński podjął się realizacji przedsięwzięcia pn. „Środowisko Wiedza i Alternatywne Technologie (ŚWiAT) – Powiatowe Centrum Stacji Meteorologicznych i Wiedzy Przyrodniczej” za blisko 2 mln zł.

Warto zaznaczyć, że pula środków unijnych, którą zarząd
województwa rozdysponował w ramach WRPO 2014+ na działania, których celem jest zachowanie i ochrona środowiska naturalnego oraz wspieranie efektywnego gospodarowania zasobami – wynosi blisko 44,5 mln złotych! Na to składa się wsparcie na rzecz ochrony gatunków i siedlisk przyrodniczych na obszarach parków krajobrazowych i rezerwatów przyrody (Poddziałanie 4.5.1), opracowywanie planów ochrony dla
obszarów cennych przyrodniczo (Poddziałanie 4.5.2), ochrona
różnorodności biologicznej (Poddziałanie 4.5.3 ) oraz prowadzenie edukacji ekologicznej (Poddziałanie 4.5.4).

Podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o dofinansowanie są jednostki samorządu terytorialnego i ich związki, państwowe i samorządowe jednostki organizacyjne, w tym państwowe jednostki budżetowe, samorządowe osoby prawne, organizacje pozarządowe posiadające osobowość prawną, szkoły wyższe, Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe i jego jednostki organizacyjne oraz jednostki naukowo-badawcze posiadające osobowość prawną.

UMWW, el

0 0 votes
Oceń artykuł
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
Zobacz wszystkie komentarze