Poznań widziany z góry, z ulicy Piekary fot. Sławek Wąchała

Poznań: 253 wnioski do PBO 2021

Tyle właśnie projektów złożyli poznaniacy do Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego 2021. Teraz zgłoszone pomysły czekają na zaopiniowanie. Głosowanie rozpocznie się pod koniec października.

W tegorocznej edycji PBO wpłynęły 253 projekty – 186 rejonowych i 67 ogólnomiejskich – w tym 21 w ramach Zielonego Budżetu. Większość, bo aż 92 proc. poznaniaków, zdecydowało się zgłosić swój pomysł online. Najaktywniejsi w tegorocznej edycji okazali się mieszkańcy rejonu IV – Głuszyna, Krzesiny-Pokrzywno-Garaszewo, Starołęka-Minikowo-Marlewo, Szczepankowo-Spławie-Krzesinki.

Po zatwierdzeniu projektów pod względem formalnym będą one opiniowane merytorycznie przez wydziały i jednostki Urzędu Miasta Poznania. Pomysły, które dostaną pozytywną rekomendację, trafią na listę do głosowania. Od decyzji negatywnej będzie można się odwołać w terminie od 28 września do 9 października.

Pracownicy UMP będą kontaktować się z wnioskodawcami w celu doprecyzowania zapisów projektu, propozycji zmian czy uzyskania zgody na przekwalifikowanie pomysłu do puli projektów ogólnomiejskich.

W październiku pomysły poznaniaków będą opiniować radni osiedlowi, jednak w tym wypadku negatywna rekomendacja nie przekreśla udziału projektu w głosowaniu.

Głosowanie rozpocznie się 23 października i potrwa do 20 listopada (do godz. 12:00). Lista zwycięskich projektów zostanie ogłoszona do 30 listopada.

PBO21 – co się zmieniło?

W tym roku do wydania jest aż 21 mln zł – 15 mln zł na projekty rejonowe i 6 mln zł na projekty ogólnomiejskie, z czego 4 mln zł na rozwój terenów zielonych. Podobnie jak w poprzednich latach obowiązuje podział Poznania na 13 rejonów.

Wprowadzenie Zielonego Budżetu to najważniejsza zmiana w porównaniu do poprzednich edycji PBO. Jej celem jest stworzenie atrakcyjnych dla mieszkańców parków, zieleńców, skwerów, ogrodów deszczowych, pasaży bioretencyjnych, łąk kwietnych, rabat kwietnikowych lub bylinowych, alei drzew, parków jednego drzewa czy innych niekonwencjonalnych rozwiązań wzbogacających ekosystem.

W związku z wprowadzoną zmianą, zwiększy się liczba głosów, którą będzie mógł oddać każdy mieszkaniec Poznania. W PBO21 będą to 4 głosy, a nie 3 jak dotychczas. W praktyce oznacza to, że do tej pory można było oddać 2 głosy na projekty rejonowe i jeden na ogólnomiejski. Teraz będzie można oddać 2 głosy na projekty rejonowe i 2 głosy na projekty ogólnomiejskie, z tym że jeden z tych głosów będzie musiał być przekazany na projekt związany z Zielonym Budżetem.

Zmiany wprowadzone do Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego 2021 są wynikiem ewaluacji, przeprowadzonej na przełomie roku 2019/2020, w której wzięli udział mieszkańcy miasta.

Więcej informacji na temat tegorocznej edycji PBO można znaleźć na stronie Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego 2021.

UMP, el

Dodaj komentarz

avatar