Poznań: 17 milionów dla Collegium da Vinci

Urząd Marszałkowski
Marek Woźniak, Marszałek Województwa Wielkopolskiego i Krzysztof Nowakowski, Rektor Collegium Da Vinci podpiszą we wtorek 17 grudnia umowę i uczelnia otrzyma ponad 17 mln złotych z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014+.

Środki te umożliwią Collegium Da Vinci realizację projektu „Rozwój potencjału Collegium Da Vinci do świadczenia specjalistycznych usług skierowanych do przedsiębiorstw poprzez utworzenie infrastruktury w obszarze technologii kreacyjnych”.

W ramach projektu uczelnia przebuduje i rozbuduje dwa istniejące budynki handlowo-usługowo-biurowe na potrzeby kompleksowej infrastruktury w obszarze technologii kreacyjnych (technologie interaktywne, technologie mobilne i rzeczywistość rozszerzona). Kupione zostaną także programy do projektowania w przestrzeni oraz specjalistyczne wyposażenie.

Głównym celem inwestycji jest rozwój potencjału i poprawa jakości specjalistycznych usług oraz infrastruktury instytucji otoczenia biznesu na rzecz inkubacji przedsiębiorstw. Całkowita wartość projektu to ponad 25 mln złotych.

Przedsięwzięcie wpisane zostało w ramy Poddziałania 1.3.2 „Poprawa jakości usług na rzecz inkubacji przedsiębiorstw”. Zarząd Województwa Wielkopolskiego wybrał dotychczas projekty na łączną kwotę dofinansowania prawie 71 mln zł.

UMWW, el

Podziel się:

Ostatnio dodane: