Poznań: 140 projektów w ramach zajęć antydyskryminacyjnych w poznańskich szkołach

Zajęcia antydyskryminacyjne 2 fot. UMP
Przeciwdziałanie wykluczeniu i dyskryminacji – taki cel ma program realizowany od półtora roku w poznańskich szkołach. Do tej pory odbyły się trzy edycje programu. Nabór do czwartej rozpoczął się we wrześniu.

W ramach konferencji pt. „Poznańska szkoła bez dyskryminacji” uczestnicy i uczestniczki projektu wzięli udział w warsztatach poświęconych realizacji zajęć antydyskryminacyjnych i podsumowali ich dotychczasowe efekty.

Lekcje przeciwdziałające dyskryminacji i wykluczeniu są realizowane w ramach zajęć dodatkowych. O tym, jak zostaną przeprowadzone decydują nauczyciele. W ramach projektu zrealizowano już szereg warsztatów – uczennice poszukiwały swoich superbohaterek, młodzież uczestniczyła w zajęciach literackich i plastycznych, poświęconych tematyce antydyskryminacyjnej, pomagała osobom z niepełnosprawnościami i realizowała wiele innych ciekawych pomysłów.

– To, co dzieje się na lekcjach, odpowiada na potrzeby danej szkoły – podkreśla Marta Mazurek, przewodnicząca zespołu ds. Polityki Równości i Różnorodności, wiceprzewodnicząca komisji oświaty i wychowania Rady Miasta Poznania. – Zajęcia antydyskryminacyjne mają sprawić, aby dzieci i młodzież czuli się w swojej szkole dobrze i bezpiecznie. Po tych warsztatach wiedzą na przykład, jak komunikować się bez przemocy oraz co zrobić, gdy są świadkami dyskryminacji i wykluczenia w swojej grupie.

W ramach programu zrealizowano do tej pory ponad 140 cykli zajęć. W pierwszej edycji programu (od stycznia do czerwca 2018 r.) wzięło udział 37 placówek, w drugiej (wrzesień – grudzień 2018 r. ) – 47, a w trzeciej (luty – czerwiec 2019 r.) – aż 59. Największe zainteresowanie organizacją zajęć jest w szkołach podstawowych, ale na liście są także licea ogólnokształcące, technika i szkoła branżowa. Miasto zapewnia także materiały pomocnicze. Powstał m.in. podręcznik pt. „Edukacja antydyskryminacyjna w szkole- pomocnik dydaktyczny”. Plik w wersji PDF można pobrać z zakładki Oświata na stronie Poznan.pl – Pomocnik dydaktyczny.

– Ważne jest, aby szanować drugiego człowieka – mówi Mariusz Wiśniewski, zastępca prezydenta Poznania. – Niezależnie od tego, jaki ma kolor skóry, skąd pochodzi; czy jest biedny, bogaty, zdrowy; czy jest mężczyzną, kobietą oraz ma taki a nie inny pogląd na określone sprawę. Istotne, aby wszyscy mieli świadomość tego, że jesteśmy równi. Każda forma dyskryminacji musi być nazywana po imieniu. Powinniśmy uczyć się też, jak w mądry sposób jej przeciwdziałać. Największe szanse, aby przyswoić sobie te uniwersalne wartości, mają osoby najmłodsze. Dlatego cieszę się, że zajęcia antydyskryminacyjne odbywają się w szkołach podstawowych i średnich.

O tym, jak bardzo potrzebne są zajęcia przeciwdziałające wykluczeniom świadczą liczby. Z raportu „Dyskryminacja w szkole – obecność nieusprawiedliwiona” wynika, że co dziesiąty uczeń doświadcza dyskryminacji lub jest jej świadkiem. Dzieci i młodzież doznają agresji słownej, przemocy fizycznej i psychicznej, cyberprzemocy, izolacji, a także przemocy seksualnej.

Gorzej traktowane są: dzieci ubogie lub postrzegane jako takie, dziewczynki, chłopcy, którzy w jakikolwiek sposób „odstają” od społecznej normy męskości, niepełnosprawni, osoby o odmiennym kolorze skóry lub odmienne etnicznie, oraz przedstawiciele innego wyznania. Przyczyną prześladowania jest też często wygląd np. waga, wzrost, ubiór nieprzystający do wzorca oraz orientacja seksualna.

Podczas konferencji swoje projekty zaprezentowali uczniowie i nauczyciele: Szkoły Podstawowej nr 7 im. Erazma z Rotterdamu, Szkoły Podstawowej nr 11 im. Gen. Dezyderego Chłapowskiego, III Liceum Ogólnokształcącego im. św. Jana Kantego, XI LO im. Jadwigi i Wacława Zembrzuskich, XII LO im. M. Skłodowskiej-Curie oraz Zespołu Szkół Mechanicznych. Wystawę prac prezentującą zrealizowane projekty można oglądać do końca tygodnia w holu na parterze Urzędu Miasta Poznania.

Obecnie trwa drugi nabór do kolejnej, czwartej edycji projektu. Placówki, które są zainteresowane organizacją zajęć dodatkowych z zakresu przeciwdziałania dyskryminacji, będą mogły zgłaszać się w dniach 1-10 października. Wnioski można składać w Wydziale Oświaty UMP: ul. Libelta 16/20. Regulamin i wzór wniosku można znaleźć na stronie Poznański Serwis Oświatowy.

UMP, el

Podziel się:

Ostatnio dodane: