Bartłomiej Ignaszewski

Poznań: 135 tysięcy z budżetu miasta. Czy etaty dla kapelanów są konieczne?

Takie pytanie zadał prezydentowi Poznania radny Bartłomiej Ignaszewski. Bo z jego informacji wynika, że miasto płaci za tę usługę ok. 135 tys. zł rocznie. A nie ma takiego obowiązku.

Radny sprawdził, jak wygląda sytuacja prawna obecności kapelanów na potrzeby pacjentów w szpitalach – reguluje to ustawa z dnia 6.11.2008r. o prawach pacjenta i rzeczniku praw pacjenta (Dz.U. z 2019 r. poz. 1127). Jak mówi rozdział 10, artykuł 36 “Pacjent przebywający w podmiocie leczniczym wykonującym działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej ma prawo do opieki duszpasterskiej”.

Artykuł 37 natomiast stanowi, że “W sytuacji pogorszenia się stanu zdrowia lub zagrożenia życia podmiot, o którym mowa w art. 33 ust. 1, jest obowiązany umożliwić pacjentowi kontakt z duchownym jego wyznania”. I najważniejszy, jeśli chodzi o finanse, artykuł 38: “Podmiot leczniczy ponosi koszty realizacji praw pacjenta, o których mowa w art. 36 i 37, chyba że przepisy odrębne stanowią inaczej”.

– Zasadne jest więc utrzymywanie kaplicy czy umożliwienie księżom swoją posługę – podsumowuje radny Ignaszewski. – Jednak czy etat z pełnymi składkami? Zapytałem urząd miasta, czy w miejskich szpitalach zatrudnieni są księża i jeżeli tak – to ile to kosztuje.

Z danych, do jakich udało się dotrzeć radnemu, o czym poinformowała jako pierwsza “Gazeta Wyborcza”,  wynika, że ta usługa kosztuje miasto rocznie około 135 tysięcy złotych. To sporo jak na miasto, które musi oszczędzać, bo brakuje mu pieniędzy w budżecie. Radny wystosował więc interpelację do prezydenta, w której prosi o doprecyzowanie, jakie umowy mają księża zatrudnieni jako kapelani, ile wynosi ich wynagrodzenie i z jakiego budżetu są wypłacane ich pensje.

el

27
Dodaj komentarz

avatar
Maria Jezewska
Maria Jezewska

Skandal!

Maria Kistowska
Maria Kistowska

Mają płacić ze swoich pieniędzy

Edward Szwec
Edward Szwec

Biedny Jasiek na pedalow daje wszyscy szczęśliwi , dał na księży i wrzask ? Współczuje takich fanatyków

Urszula Jordeczka
Urszula Jordeczka

Dość……mówimy……..

Lidia Dudziak
Lidia Dudziak

A na rzeczników prasowych w naszych jednostkach ?dopytaj Bartek