Przysięga powstańców fot. WMN

Poznań: 101 lat temu Powstańcy Wielkopolscy złożyli przysięgę na wierność Polsce

101 lat temu, 26 stycznia 1919 r. w Poznaniu, na pl. Wilhelmowskim odbyło się zaprzysiężenie oddziałów Armii Wielkopolskiej. “Ślubuję, że Polsce, Ojczyźnie mojej i sprawie całego Narodu Polskiego zawsze i wszędzie służyć będę” – ślubowali powstańcy.

O rocznicy przypomina Muzeum Powstania Wielkopolskiego 1918 – 1919, oddział WMN, przypominając jednocześnie, jak ważna była to uroczystość – jako pokaz ofiarności wielkopolskiego społeczeństwa, które gotowe było ponieść ciężar walki o niepodległość.

Armia Wielkopolska była polską formacją wojskową okresu powstania wielkopolskiego 1918-1919 i podlegała Komisariatowi Naczelnej Rady Ludowej.

21 stycznia 1919 r. NRL ustaliła rotę przysięgi Armii Wielkopolskiej. Z tego powodu pojawił się konflikt pomiędzy Radą a szefem sztabu, piłsudczykiem Stachiewiczem, bo tekst przysięgi zobowiązywał żołnierzy do wierności Radzie, a nie władzom warszawskim.

26 stycznia 1919 r. żołnierze Armii Wielkopolskiej, wraz z gen. Dowborem-Muśnickim, złożyli uroczystą przysięgę na placu Wilhelmowskim, który od tego dnia nosił nazwę placu Wolności.

Oto tekst roty przysięgi:

“W obliczu Boga Wszechmogącego w Trójcy Świętej jedynego ślubuję, że Polsce, Ojczyźnie mojej i sprawie całego Narodu Polskiego zawsze i wszędzie służyć będę, że kraju Ojczystego i dobra narodowego do ostatniej kropli krwi bronić będę, że Komisarzowi Naczelnej Rady Ludowej w Poznaniu i dowódcom, i przełożonym swoim mianowanym przez Komisariat, zawsze i wszędzie posłuszny będę. Że w ogóle tak zachowywać się będę, jak przystoi na mężnego i prawego żołnierza-Polaka, że po zjednoczeniu Polski złożę przysięgę żołnierską, ustanowioną przez polską zwierzchność państwową”.

el

Dodaj komentarz

avatar