Poznań: 10 naukowców z UAM laureatami konkursu Fundacji na rzecz Nauki Polskiej

UAM rektorat
Aż dziesięciu młodych naukowców z UAM otrzyma wsparcie w programie START 2021 Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, najstarszym polskim programie stypendialnym dla najlepszych młodych naukowców. To drugi wynik w Polsce.

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu znalazł się na drugim miejscu pod względem liczby laureatów (10 naukowców) – za Uniwersytetem Jagiellońskim i przed Uniwersytetem Warszawskim.

– Cieszymy się z tego sukcesu. W ubiegłym roku byliśmy już na podium, ale w tym jesteśmy jeszcze wyżej, bo na drugim miejscu – komentuje sukces naukowców JM Rektor UAM, prof. Bogumiła Kaniewska. – To ważne dla UAM jako uczelni badawczej oraz uniwersytetu europejskiego, mieć w swoim gronie bardzo dobrych naukowców. Zdajemy sobie sprawę, że w rankingach raz się jest wyżej, raz niżej, ale powód do radości jest! Gratulujemy wszystkim laureatom, bo to ogromny prestiż i wyróżnienie otrzymać stypendium Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej. Wierzymy, że o nagrodzonych młodych naukowcach jeszcze nie raz usłyszymy.

Laureatami konkursu „Start” zostali:

Julia Dłużewska – genetyka
dr Grzegorz Markiewicz – chemia
dr Dorota Masłej – językoznawstwo
Valerii Myndrul – biotechnologia
dr Kornel Roztocki – chemia
dr Łukasz Szoszkiewicz – nauki prawne
dr Robert Tomczak – historia
dr Anna Walczak – inżynieria materiałowa
dr Łukasz Wolski – chemia
dr Dawid Rogacz – filozofia

Od 2009 r. Fundacja przyznaje również w programie START 2021 wyróżnienia kandydatom, których osiągnięcia badawcze zostały ocenione przez recenzentów konkursu jako wybitne. W tym roku wyróżnienie otrzymał dr Dawid Rogacz z Wydziału Filozoficznego UAM.

Program START Fundacji na rzecz Nauki Polskiej jest najstarszym w Polsce programem stypendialnym dla najlepszych młodych naukowców reprezentujących wszystkie dziedziny nauki. Jego celem jest wspieranie wybitnych młodych uczonych i zachęcanie ich do dalszego rozwoju naukowego. Laureaci programu START otrzymują roczne stypendium w wysokości 28 tys. zł. Mogą je przeznaczyć na dowolny cel.

„Setka” nagrodzonych w tym roku badaczy została wybrana z grona 1034 kandydatów. Na liście przeważają kobiety. Stanowią one 54% wszystkich laureatów. Średni wiek tegorocznych stypendystów wynosi 28,6 lat. Aż 51 % wszystkich nagrodzonych posiada stopień doktora (w Polsce przeciętny wiek uzyskiwania doktoratu wynosi około 35 lat), w tym 30 kobiet i 21 mężczyzn. Stypendyści programu START są wybierani w drodze wieloetapowego konkursu, w którym oceniana jest jakość ich dotychczasowego dorobku naukowego.

Wśród nagrodzonych w tym roku najwięcej badaczy reprezentuje nauki o życiu (biologia, medycyna, zastosowania, o Ziemi) – 33 stypendia. Na czele rankingu instytucji, z których pochodzi największa liczba laureatów uplasował się ponownie Uniwersytet Jagielloński (15 stypendystów), na drugim miejscu znalazł się Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (10 stypendystów), a na trzecim Uniwersytet Warszawski (8 stypendystów).

UAM