Powstał pierwszy „Słownik polskiej terminologii prawosławnej”

Fredry Poznań fot. Sławek Wąchała

Naukowcy z całej Polski pracowali przez pięć lat – a efektem ich pracy jest „Słownik polskiej terminologii prawosławnej” – pierwsze takie całościowe opracowanie. Praca zostanie zaprezentowana 1 grudnia w Collegium Maius UAM.

„Słownik polskiej terminologii prawosławnej” zawiera terminy polskie i ich odpowiedniki greckie, cerkiewnosłowiańskie, angielskie oraz indeks form niepoprawnych. Powstał pod redakcją naukową ks. prof. dr. hab. Wiesława Przyczyny, prof. UAM dr hab. Katarzyny Czarneckiej oraz ks. prof. UwB dr. hab. Marka Ławreszuka i stanowi efekt pięcioletniej pracy badaczy z całej Polski.
– Może służyć zarówno mniejszościom narodowym i etnicznym, jak też badaczom oraz praktykom, wspierając działalność edukacyjną, naukową, duszpasterską, tłumaczeniową, wydawniczą czy kulturalną – podkreślają jego twórcy.

Publikacja zostanie zaprezentowana 1 grudnia o godz. 13:00 w Salonie Mickiewicza Collegium Maius (ul. Fredry 10), podczas X Międzynarodowej i Interdyscyplinarnej Konferencji Naukowej „Język religijny dawniej i dziś w kontekście teologicznym i kulturowym”. Organizatorami konferencji są: Zakład Gramatyki Współczesnego Języka Polskiego i Onomastyki IFP na Wydziale Filologii Polskiej i Klasycznej UAM, Zespół Języka Religijnego Rady Języka Polskiego przy Prezydium PAN, Komisja Języka Religijnego Międzynarodowego Komitetu Slawistów oraz Komisja Językoznawcza PTPN.

Słownik jest dostępny w wersji papierowej i elektronicznej. Został sfinansowany ze środków programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego „Narodowy Program Rozwoju Humanistyki” w latach 2017-2022.

Podziel się:

Ostatnio dodane: