Powstaje nowy Klub Seniora i Seniorki w Poznaniu. I to w teatrze!

Teatr Polski fot. L. Łada

Ma być miejscem spotkań i działalności osób w wieku 60 plus, a zapisy trwają do 8 maja. Nowy klub będzie działał w Teatrze Polskim w Poznaniu, a powstanie dzięki współpracy teatru z Centrum Inicjatyw Senioralnych.

Kluby Seniora to miejsca spotkań osób w wieku 60 plus będących na emeryturze.
„Są to grupy nieformalne, tworzone spontanicznie i prowadzone przez samych seniorów, choć najczęściej wspierane przez jednostki, przy których powstają” – wyjaśnia centrum Inicjatyw Senioralnych. – „Większość klubów funkcjonuje przy organizacjach pozarządowych, ośrodkach kultury, spółdzielniach mieszkaniowych lub radach osiedli czy parafiach. To miejsca, które mają integrować i wspierać aktywność osób starszych, ale przede wszystkim zapewniać im dobre towarzystwo w pobliżu domu”.

Kluby działają na różnych zasadach: są takie przeznaczone tylko dla mieszkańców danego osiedla albo przedstawicieli konkretnego zawodu. W niektórych trzeba płacić składki członkowskie, z których później są organizowane wycieczki czy inne atrakcje dla członków. W wielu klubach działają koła zainteresowań: taneczne, szachowe, języków obcych i inne. Jedynym uniwersalnym kryterium jest wiek: do klubu mogą należeć osoby powyżej 55. lub 60. roku życia.

Nowy klub będzie działał w Teatrze Polskim i jest dostępny dla wszystkich zainteresowanych. Nie ma tu ograniczeń dzielnicowych czy innych, ale trzeba się zapisać, bo liczba miejsc jest ograniczona. Zapisy ruszają 8 maja. Pierwsze, inauguracyjne spotkanie ma się odbyć 17 maja, o godz. 12.00 w Teatrze Polskim.

Podziel się:

Ostatnio dodane:

Wydarzenia w Wielkopolsce: