Powidz: „Nasze Kulinarne Dziedzictwo – Smaki Regionów. Czas na finał!

Biesiada z powidzką sielawą, a podczas niej Finał Wojewódzki XIX edycji konkursu „Nasze Kulinarne Dziedzictwo – Smaki Regionów”. Wszyscy smakosze powinni dziś stawić się w Powidzu.

Do oceny w tegorocznej wojewódzkiej edycji konkursu zgłoszono 28 produktów spożywczych różnych kategorii, w tym 4 do nagrody „Perła”. Oprócz oceny produktów odbędzie się również konkurs na najlepsze danie regionalne, do którego zgłosiło się 6 podmiotów.

Oceny produktów dokona kapituła powołana przez Polską Izbę Produktu Regionalnego i Lokalnego. Uroczyste podsumowanie i wręczenie laureatom nagród przez Krzysztofa Grabowskiego, Wicemarszałka Województwa Wielkopolskiego, nastąpi na scenie na terenie Powidzkiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. Podczas wydarzenia mieszkańcy oraz turyści odpoczywający na terenie POSiR będą mogli również spróbować regionalnych przysmaków,a także kupić je podczas imprezy. A ponieważ rzadko się zdarza, żeby tylu regionalnych wytwórców – i ich produkty – można było spotkać w jednym miejscu, więc warto skorzystać.

Program XIX edycji konkursu „Nasze Kulinarne Dziedzictwo – Smaki Regionów” – 10 sierpnia 2019 r. – Powidzki Ośrodek Sportu i Rekreacji, ulica J. Bilskiego 7

9:30 – 10:30 – rejestracja uczestników oraz rozstawienie ekspozycji
11:00 – rozpoczęcie XIX edycji konkursu „Nasze Kulinarne Dziedzictwo – Smaki Regionów”
11:00 – 14:00 – ocena potraw/produktów
14:00 – 15:00 – obrady kapituły
15:00 – 16:00 – rozstrzygnięcie konkursu i oficjalne wręczenie nagród

Ideą konkursu jest identyfikacja produktów regionalnych, promocja regionalnej żywności oraz zachęcenie mieszkańców obszarów wiejskich do poszukiwania alternatywnych źródeł dochodu. Organizatorem konkursu jest Polska Izba Produktu Regionalnego i Lokalnego w partnerstwie z Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego.

Obok głównego celu, jakim jest identyfikacja regionalnych produktów i dań oraz ich promocja, istotne jest przygotowanie ich producentów do uczestniczenia w systemach jakości żywności, zarówno na szczeblu unijnym, jak i krajowym. Ideą konkursu jest również zachęcanie mieszkańców obszarów wiejskich, zwłaszcza tych o niekorzystnych warunkach gospodarowania, do poszukiwania alternatywnych źródeł dochodu. W 2004 roku producenci – w większości laureaci konkursu „Nasze Kulinarne Dziedzictwo” – utworzyli Polską Izbę Produktu Regionalnego i Lokalnego. I to Izba – już po raz czternasty – jest organizatorem konkursu.

Konkurs ma charakter otwarty. Przystąpić może do niego każdy producent wyrobów regionalnych i tradycyjnych, spełniających kryteria konkursowe. Organizatorem centralnym Konkursu, odbywającego się pod Patronatem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Marszałków Województw, jest Polska Izba Produktu Regionalnego i Lokalnego wspólnie ze Związkiem Województw RP. Partnerami merytorycznymi i organizacyjnymi finałów konkursu w regionach są urzędy marszałkowskie i wojewódzkie ośrodki doradztwa rolniczego.

Powołane są dwie komisje konkursowe pracujące na szczeblach regionalnych: jedna zajmująca się lokalnym i regionalnym produktem żywnościowym, druga – daniami i potrawami regionalnymi. Ponadto powołana jest Kapituła Krajowa, która przyznaje statuetki „Perła” produktom i daniom wybranym spośród nominowanych w czasie finałów regionalnych. O nominację mogą ubiegać się produkty nagrodzone w poprzednich edycjach konkursu w danym regionie.

UMWW, el