sobota, 24 lutego, 2024

Powiat Poznański zwiększa fundusze na walkę z niską emisją

W ramach działań na rzecz poprawy jakości powietrza, Powiat Poznański zdecydował o zwiększeniu budżetu przeznaczonego na dofinansowanie wymiany starych pieców ogrzewających, często nazywanych „kopciuchami”. Kwota przeznaczona na ten cel wzrosła z początkowych 500 tysięcy złotych do 1,5 miliona złotych.

Decyzja ta została podjęta przez radnych powiatu w trakcie ostatniej sesji Rady Powiatu w Poznaniu. Dzięki zwiększeniu puli środków, większa liczba mieszkańców będzie mogła skorzystać z możliwości uzyskania dotacji na modernizację systemów ogrzewania. Jak podaje Małgorzata Waligórska, dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Poznaniu, program cieszy się dużym zainteresowaniem – do tej pory wpłynęło już 120 wniosków, a nabór wciąż jest otwarty.

Program ten pozwala na uzyskanie wsparcia finansowego pokrywającego 100 procent kwalifikowalnych kosztów wymiany starych pieców na nowoczesne, ekologiczne rozwiązania grzewcze. W zależności od wybranego systemu ogrzewania, mieszkańcy mogą liczyć na dotacje w wysokości od 10 do 20 tysięcy złotych. Do wyboru są różne opcje, w tym kotły gazowe, na biomasę, a także podłączenie do miejskiej sieci cieplnej, instalacja ogrzewania elektrycznego czy pompy ciepła współpracującej z instalacją fotowoltaiczną. Jan Grabkowski, starosta poznański, podkreśla, że w miejscach, gdzie brakuje dostępu do sieci gazowej, alternatywą mogą być certyfikowane piece na biomasę.

Ważnym przypomnieniem jest fakt, że okres na dokonanie zmian ogrzewania na ekologiczne dobiega końca z końcem 2023 roku. Po tym terminie, właściciele pieców bezklasowych mogą zostać ukarani mandatem do 5 tysięcy złotych w przypadku kontroli.

Program likwidacji „kopciuchów” w powiecie poznańskim funkcjonuje od 2018 roku i przyczynił się do znaczącej redukcji emisji zanieczyszczeń, w tym ponad 50 ton pyłu PM10 oraz blisko 40 ton pyłu PM2,5. Do tej pory przyznano 806 dotacji na łączną sumę ponad 6 milionów złotych.

Ostatnia szansa na skorzystanie z dofinansowania przypada na 2 kwietnia bieżącego roku. Szczegółowe informacje, regulamin oraz formularze wniosków dostępne są na oficjalnej stronie internetowej powiatu.

Strona głównaPoznańPowiat Poznański zwiększa fundusze na walkę z niską emisją