Sejm Rzeczypospolitej Polskiej fot. Kpalion

Posłowie złożyli interpelację w sprawie uchodźców. “To nie jest kwestia polityki, to kwestia elementarnej przyzwoitości”

Posłowie apelują w niej o natychmiastowe wykonanie zarządzenia Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, który nakazał Polsce zapewnienie uchodźcom żywności, wody, odzieży i pomocy medycznej, a w miarę możliwości również tymczasowego schronienia.

Jak informuje biuro posła Franciszka Sterczewskiego, interpelacja została złożona do Kancelarii Sejmu, zostanie też przesłana do Prezesa Rady Ministrów. Wraz z nim interpelację podpisało 61 posłów i posłanek: 29 z Koalicji Obywatelskiej, 25 z Lewicy, 5 z Polski 2050, 1 z Koalicji Polskiej oraz 1 poseł niezrzeszony.

Oto treść interpelacji:

“Szanowny Panie Premierze,
ład międzynarodowy opiera się na przestrzeganiu prawa przez podmioty, do których jest ono adresowane. Polska, będąc stroną szeregu umów międzynarodowych, ma obowiązek wykonywać ich postanowienia. Niedopuszczalne jest, aby władze Rzeczpospolitej nie respektowały orzeczeń międzynarodowych trybunałów. Dlatego wstrzymywanie wykonania zarządzenia Europejskiego Trybunału Praw Człowieka dotyczącego sytuacji uchodźców i uchodźczyń na polsko-białoruskiej granicy to łamanie prawa.

25 sierpnia 2021 r. Europejski Trybunał Praw Człowieka zarządził środki tymczasowe w sprawie osób pochodzenia irackiego i afgańskiego przebywających na białoruskich granicach z Polską i Łotwą. ETPC nakazał rządom obu tych krajów zapewnienie tym osobom żywności, wody, odzieży i pomocy medycznej, a w miarę możliwości również tymczasowego schronienia.

Stało się to po kilkunastu dniach od niezgodnej z prawem krajowym i międzynarodowym odmowy przyjęcia wniosków o azyl przez Straż Graniczną, a także wywiezieniu wnioskujących na granicę polsko-białoruską. Wskutek tych naruszających prawo działań osoby przebywające w Usnarzu Górnym są w dramatycznym stanie zdrowotnym, a wobec braku pomocy medycznej rośnie prawdopodobieństwo śmierci najbardziej chorych.

Konwencja o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności, którą Polska dobrowolnie związała się 19 stycznia 1993 r., zobowiązuje strony konwencji do respektowania orzeczeń ETPC. Każdy dzień zwłoki w wykonywaniu zarządzenia z 25 sierpnia 2021 r. stanowi więc niewykonanie zobowiązań międzynarodowych, które przyjęła na siebie Rzeczpospolita Polska. To zagraża stabilności relacji z innymi państwami, wiąże się z potencjalnymi kosztami wynikającymi z konieczności zapłaty zadośćuczynienia pokrzywdzonym. Przede wszystkim jednak ignorowanie zarządzenia ETPC zupełnie bezpodstawnie krzywdzi niewinnych ludzi czekających na żywność, wodę i pomoc medyczną w Usnarzu Górnym.

Rząd pozostaje głuchy na te argumenty. Dlatego jako posłanki i posłowie na Sejm RP żądamy natychmiastowego wykonania zarządzenia ETPC z 25 sierpnia 2021 r. o środkach tymczasowych w sprawie osób pochodzenia irackiego i afgańskiego przebywających na białoruskich granicach z Polską i Łotwą. To nie jest kwestia polityki, to kwestia elementarnej przyzwoitości i poszanowania przyrodzonej godności człowieka”.

Interpelację podpisali: Franciszek Sterczewski, Piotr Adamowicz, Tomasz Aniśko, Magdalena Biejat, Małgorzata Chmiel, Włodzimierz Czarzasty, Jacek Czerniak, Monika Falej, Aleksandra Gajewska, Kamila Gasiuk-Pihowicz, Hanna Gill-Piątek, Marta Golbik, Cezary Grabarczyk, Michał Gramatyka, Riad Haidar, Paulina Hennig-Kloska, Klaudia Jachira, Maciej Konieczny, Maciej Kopiec, Katarzyna Kotula, Katarzyna Kretkowska, Robert Kropiwnicki, Henryka Krzywonos-Strycharska, Anita Kucharska-Dziedzic, Robert Kwiatkowski, Maciej Lasek, Beata Maciejewska, Paulina Matysiak, Krzysztof Mieszkowski, Joanna Mucha, Sławomir Neumann, Barbara Nowacka, Wanda Nowicka, Robert Obaz, Marzena Okła-Drewnowicz, Katarzyna Osos, Krzysztof Piątkowski, Katarzyna Maria Piekarska, Małgorzata Prokop-Paczkowska, Monika Rosa, Marek Rutka, Jarosław Rzepa, Małgorzata Sekuła-Szmajdzińska, Joanna Senyszyn, Krystyna Sibińska, Krystyna Skowrońska, Waldemar Sługocki, Anita Sowińska, Michał Szczerba, Andrzej Szejna, Krzysztof Śmiszek, Tadeusz Tomaszewski, Małgorzata Tracz, Tomasz Trela, Katarzyna Ueberhan, Jarosław Wałęsa, Paweł Zalewski, Adrian Zandberg, Urszula Zielińska, Piotr Benedykt Zientarski, Tomasz Zimoch.

0 0 votes
Oceń artykuł
0 komentarzy
Inline Feedbacks
Zobacz wszystkie komentarze