Poseł Sterczewski pyta o strajk pracowników w ZUS

Franek Sterczewski sejm
Dlaczego pracownicy ZUS zostali obciążeni dodatkowymi obowiązkami bez zapewnienia im podstawowego sprzętu? To pytanie zadał w swojej interpelacji do Ministerstwa Rozwoju poseł Franciszek Sterczewski w związku z informacjami o sporze zbiorowym i strajku pracowników ZUS.

O problemach pracowników ZUS, obciążanych dodatkową pracą ponad normę, informowały media. Pojawiły się też informacje, że pracownikom brakuje sprzętu i zamierzają wstąpić w spór zbiorowy. Dlatego poseł w swojej interpelacji zadał Ministerstwu Rozwoju, Pracy i Technologii następujące pytania:
– dlaczego Ministerstwo zdecydowało o nałożeniu dodatkowych obowiązków na pracowników i pracownice ZUS?
– co Ministerstwo robi lub zamierza zrobić dla poprawy obecnej sytuacji?
– dlaczego Ministerstwo nie dba o wyposażenie stanowisk pracy w podstawowy sprzęt, przez co braki muszą uzupełniać pracownicy i pracownice ZUS?
– czy Ministerstwo planuje podwyższenie wynagrodzenia i zwiększenie zatrudnienia urzędników i urzędniczek? Jeśli tak – kiedy może to nastąpić i dlaczego nie nastąpiło wcześniej? Jeśli nie – dlaczego?

Podziel się: