Poseł Sterczewski: „Jakie w Polsce obowiązują procedury przy zakażeniu wirusami odzwierzęcymi?”

Franciszek Sterczewski fot. Sławek Wąchała

Poznański poseł wysłał szereg pytań do Ministerstwa Zdrowia dotyczących zagrożeń związanych z funkcjonowaniem przemysłowych ferm hodowlanych blisko siedzib ludzkich. Między innymi na temat procedury przy stwierdzeniu przenoszenia wirusów ze zwierząt na ludzi.

Poseł na stałe współpracuje z aktywistami i aktywistkami zajmującymi się tym tematem, a także odwiedza regiony, które niszczone są przez przemysłową hodowle zwierząt i wspiera mieszkańców w protestach przeciwko ich budowie. Stykając się bezpośrednio ze skutkami takich hodowli, także tymi zdrowotnymi, dla okolicznych mieszkańców, postanowił zadać Ministerstwu Zdrowia kilka pytań.

Posła interesowało to, czy Ministerstwo Zdrowia ma plany ewakuacji lub izolacji ludzi mieszkających w sąsiedztwie przemysłowych ferm zwierząt hodowlanych w przypadku stwierdzenia przenoszenia wirusa ze zwierząt na człowieka. Zapytał także, jakie procedury obowiązują w Polsce w przypadku stwierdzenia niebezpieczeństwa przejścia chorób zakaźnych ze zwierząt na ludzi mieszkających w sąsiedztwie przemysłowych ferm zwierząt i czy ministerstwo w ogóle dysponuje opracowaniami wskazującymi zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi mieszkających w sąsiedztwie ferm – a także dla środowiska naturalnego.

Fermy hodowlane, jak zwrócił uwagę poseł, emitują gazy cieplarniane, ale także wiele związków toksycznych powstających podczas produkcji zwierząt, między innymi niskocząsteczkowe kwasy tłuszczowe, aceton, 2-metyl kwasu propionowego, fenol, 4-metylofenol, 3 etylofenol, dwumetolosiarczek, alkohole, etylen, H2S. Do tego dochodzi problem składowania odchodów zwierzęcych i zanieczyszczenie wód gruntowych. Wszystko to jest nieobojętne dla zdrowia ludzi mieszkających w pobliżu takich ferm, w związku z tym ministerstwo powinno monitorować ich działalność.

Poseł zwrócił się także do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z pytaniem, czy ma informacje konieczne do oceny skali problemu epidemii chorób odzwierzęcych na fermach przemysłowych i jak się przygotowuje na wypadek nowej epidemii odzwierzęcej. Natomiast do Ministerstwa Infrastruktury wysłał pytanie dotyczące działań w zakresie ochrony lokalnej infrastruktury przed zniszczeniem przez fermy przemysłowe – na przykład dróg.

Do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi z kolei poseł skierował pytanie o zużycie wody w takich hodowlach, stosowanie środków hormonalnych i regulacje prawne – o ile takie istnieją – dotyczące maksymalnej koncentracji produkcji zwierzęcej w jednym miejscu.
„Jakie działania podejmuje Ministerstwo, aby zapewnić zróżnicowany rozwój terenów wiejskich, biorąc pod uwagę, że obecnie tylko 10% mieszkańców wsi zajmuje się rolnictwem?” – pyta poseł. – „Jakie działania Ministerstwo podejmuje, aby ograniczyć intensyfikację hodowli zwierząt oraz powstawanie zagłębi kurzych i świńskich?”.

Warto dodać, że pytania są niezwykle ważne nie tylko w kontekście ewentualnych chorób odzwierzęcych czy uciążliwości dla mieszkańców i degradacji środowiska naturalnego. Odpowiedzi mają znaczenie także dla hodowców nękanych choćby przez afrykański pomór świń i ptasią grypę. Ryzyko zachorowania zwierząt na te niezwykle zakaźne choroby znacznie się zwiększa przy koncentracji ferm w jednym regionie.