Poseł Sterczewski interpeluje w sprawie mobbingu w wojsku

Franciszek Sterczewski fot. L. Łada
Mobbing, molestowanie i nierówne traktowanie żołnierek w „Grom” i innych jednostkach wojskowych – to sedno kolejnej interpelacji poznańskiego posła Franciszka Sterczewskiego.

Poseł skierował ją do Ministerstwa Obrony Narodowej w związku z rozmową z Katarzyną Kozłowską, byłą żołnierką „Grom”, która ukazała się w „Wysokich Obcasach”.

Poseł Sterczewski pyta w interpelacji, czy Ministerstwo prowadzi badania i analizy dotyczące skali i
przyczyn mobbingu i molestowania seksualnego żołnierek, ile przypadków mobbingu i molestowania seksualnego zostało zgłoszonych przez żołnierzy i żołnierki w ciągu ostatnich 5 lat oraz jakie działania Ministerstwo podejmuje w celu wyeliminowania tych zjawisk?

Posła interesowało też, czy Ministerstwo planuje podjąć: działania integrujące żołnierzy i żołnierki, kursy i szkolenia antydyskryminacyjne dla żołnierzy i żołnierek (w szczególności dla dowódców i dowódczyń), inicjatywę ustawodawczą w celu umocowania ustawowego obowiązku przeciwdziałania mobbingowi, molestowaniu i nierównemu traktowaniu oraz działania ujednolicające procedury antymobbingowe we wszystkich służbach mundurowych. Zdaniem posła takie działania jak dyskryminacja ze względu na płeć absolutnie nie może mieć miejsca nigdzie, w polskiej armii także.

Podziel się: