Adam Szłapka fot. mat.pras.

Poseł Adam Szłapka pyta premiera o Białoruś. “Czy Polska ma gotowe scenariusze?”

Sytuacja polityczna naszego sąsiada bardzo niepokoi posła Adama Szłapkę z Nowoczesnej, tak z racji łamania praw człowieka, do jakich dochodzi na Białorusi, jak i trudnej sytuacji politycznej tuż za naszą granicą. “Czy Polska jest przygotowana?” – pyta poseł w swojej interpelacji.

Oto jej treść:

Szanowny Panie Premierze!

Białoruś się budzi i domaga wolności, nawiązują do naszej solidarnościowej tradycji. Zbliżające się w tym kraju wybory to zarówno szansa na poprawę relacji z naszym wschodnim sąsiadem, jak i zagrożenia dla stabilności. Wielotysięczne wiece opozycyjnej kandydatki Swietłany Ciechanouskiej stanowią dowód jej silnego poparcia, jak i wyraz słabości istniejącego reżimu. Docierają do nas doniesienia o ruchach białoruskiej armii i sił cywilnych. Dodatkowo alarmujące wypowiedzi prezydenta Aleksandra Łukaszenki oraz spekulacje o jego ciężkim stanie zdrowia, wywołanym infekcją COVID-19, budują scenę potencjalnie groźnych dla bezpieczeństwa Białorusi, Polski i regionu wydarzeń, których konsekwencje polityczne i gospodarcze mogą być długotrwałe i silnie odczuwane dla obywatelki Polski i Europy.

Co bardzo ważne, ale i powszechnie znane: społeczeństwo obywatelskie na Białorusi poddane jest wielu represjom, dochodzi do zatrzymań niezależnych dziennikarzy, a krytyczne wobec reżimu media są w bardzo trudnej sytuacji finansowej. Ponieważ na Białoruś nie są wpuszczani obserwatorzy OBWE, istnieje ryzyko graniczące z pewnością, że zostaną one sfałszowane.

Na tym tle brakuje wyraźnego stanowiska polskiego rządu, a do świadomości opinii publicznej przebijają się ciągle bulwersujące słowa byłego marszałka senatu Stanisława Karczewskiego, wedle których Aleksander Łukaszenka to “ciepły człowiek”.

Apelując do Pana Premiera o pilne zajęcie stanowiska potępiającego działania reżimu na Białorusi, proszę również o odpowiedź na następujące pytania:

1. Jakie działania były podejmowane przez rząd, by wspierać białoruską opozycję demokratyczną, społeczeństwo obywatelskie i prawa człowieka?

2. Dlaczego do tej pory nie usłyszeliśmy wyraźnego stanowiska potępiające reżim Łukaszenki przez rząd?

3. Czy rząd posiada gotowe i aktualne scenariusze działań, w tym działań wspólnych w ramach Unii Europejskiej w odpowiedzi na przebieg wydarzeń w tym kraju?

4. Czy scenariusze te obejmują ewentualne wsparcie Białorusi w pokojowej zmianie władzy? czy są przewidziane sankcje dla ludzi obecnego reżimu za dokonywane represje?

5. Na jakim etapie jest dialog naszego kraju z Białorusią i Rosją oraz partnerami w Unii Europejskiej w sprawie bezpieczeństwa w regionie?

el

Dodaj komentarz

avatar