Polski Alarm Smogowy opublikował dane z minionej zimy. Jak wypadła Wielkopolska?

Mosina fot. UM Mosina

W sezonie grzewczym 2022-2023 najgorsza sytuacja, jeśli chodzi o smog, miała miejsce na południu Polski, jak ujawnił raport HEAL Polska i Polskiego Alarmu Smogowego. W Wielkopolsce najgorzej było w Mosinie.

Miniona zima była ciepła, ale i tak smog w minionym sezonie grzewczym dał się we znaki w wielu miejscowościach w Polsce. Na 211 miejscowości objętych monitoringiem pyłów zawieszonych PM10 aż 180 nie spełniało rekomendacji Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) określającej maksymalną liczbę „dni smogowych”, czyli tych o zbyt wysokim stężeniu pyłu PM10.

Najwięcej dni smogowych według raportu było na południu kraju: w Nowej Rudzie (96 dni z przekroczeniem normy WHO), Suchej Beskidzkiej (79 dni) oraz Żywcu (72 dni). Najgorszy stan powietrza odnotowano w Nowej Rudzie, a najwyższe średnie stężenie dobowe pyłu PM10 w Żywcu. Było ono prawie 5 razy wyższe, niż zaleca WHO!

– Tradycyjnie w czołówce widzimy te same miejscowości: Nową Rudę, Suchą Beskidzką czy Żywiec i Pszczynę- skomentowała ranking Anna Dworakowska z Polskiego Alarmu Smogowego. – Ale ważne jest, byśmy ujrzeli problem szerzej: te miasta są reprezentantami setek polskich miejscowości, gdzie zanieczyszczenie powietrza wciąż jest bardzo wysokie, ale brakuje tam danych pomiarowych.

Weronika Michalak z HEAL Polska zwróciła uwagę na konsekwencje zdrowotne wdychania zanieczyszczonego powietrza. I to nie tylko w perspektywie długofalowej, doprowadzenia do chorób przewlekłych, ale też skutkach krótkoterminowych.
– To, że my lub nasze dzieci są rozdrażnione, zirytowane, boli nas głowa, może być konsekwencją oddychania zanieczyszczonym powietrzem – wyjaśnia. – Niestety, jednodniowa ekspozycja może prowadzić nawet do poważnych skutków zdrowotnych, np. udaru mózgu czy zawału serca. Ten wpływ widać wyraźnie w badaniach i statystykach szpitalnych.

Nawet krótkotrwały wzrost stężenia drobnych pyłów zawieszonych o 10 µg/m3 przekłada się na wzrost ryzyka zgonu z powodu udaru mózgu o aż o 11 proc.! W okresie grzewczym, w miejscach i regionach, które są eksponowane na zanieczyszczenia powietrza, wzrasta liczba osób chorych i zgonów, podkreśla lek. Tomasz Karauda, specjalista chorób wewnętrznych.

Jak w raporcie wypadła Wielkopolska? Wśród miejscowości o największej liczbie dni z wysokim średniodobowym zanieczyszczeniem pyłem PM10 w sezonie grzewczym 2022/2023 znalazło się tylko jedno wielkopolskie miasto – Mosina. Jest na 9. miejscu w Polsce z 50 dniami przekroczenia norm WHO. Warto dodać, że i w ubiegłym roku Mosina znalazła się w niechlubnej czołówce.

Podziel się:

Ostatnio dodane: