Polska: Władza jest gotowa do wyprowadzenia kraju z UE?

Tego zdania są byli polscy premierzy: Marek Belka, Włodzimierz Cimoszewicz i Leszek Miller, którzy przypominają, że to oni negocjowali warunki wejścia  Polski do UE. Opublikowali specjalne oświadczenie w tej sprawie.

„Decyzja premiera Morawieckiego o skierowaniu do TK wniosku negującego pierwszeństwo prawa UE i kompetencje TSUE – jest znakiem gotowości władzy do wyprowadzenia Polski z Unii Europejskiej” – uważają premierzy. I przypominają, że to oni negocjowali warunki wejścia Polski do Unii Europejskiej, naród wyraził na to zgodę w referendum, a warunki Traktatu Akcesyjnego zostały uznane za zgodne z Konstytucją przez Trybunał Konstytucyjny obradujący w pełnym składzie.

„W tym kontekście wczorajszy wyrok Trybunału Konstytucyjnego (wydany w nielegalnym składzie z sędzią-dublerem) uderza wprost w fundament systemu prawnego Unii. Stwierdzenie, że Polski nie dotyczą orzeczenia TSUE ani zasada pierwszeństwa prawa UE jest pierwszym etapem wyprowadzania nas ze Wspólnoty 0 z pominięciem woli obywateli oraz z naruszeniem Traktatów i Konstytucji” – napisali byli premierzy. Zaapelowali też o dostosowanie się do wyroku TSUE zgodnie z Traktatem i  ostrzegają przed nieprzewidywalnymi skutkami negowania decyzji TSUE.

 

Podziel się:

Wydarzenia w Wielkopolsce: