Stary Browar

Polska: Od dziś poluzowanie obostrzeń obowiązujących z powodu pandemii koronawirusa

Otwarcie wszystkich sklepów w galeriach handlowych i koniec godzin dla seniorów. To największe zmiany w obostrzeniach, które obowiązują od dziś. Kolejne rząd zapowiedział na 14 lutego.

WYDARZENIA KULTURALNE
Od 1 lutego galerie sztuk, muzea i biblioteki będą otwarte w ścisłym reżimie sanitarnym. Niestety, teatry, kina, domy kultury pozostają zamknięte na pewno przynajmniej do 14 lutego.

KOMUNIKACJA PUBLICZNA
Nie zmieniły się ograniczenia dla komunikacji publicznej. Można nimi przewozić, w tym samym czasie, nie więcej osób niż wynosi 50% liczby miejsc siedzących, albo
30% liczby wszystkich miejsc siedzących i stojących, przy jednoczesnym pozostawieniu w pojeździe co najmniej 50% miejsc siedzących niezajętych.

UROCZYSTOŚCI RELIGIJNE
W kościołach obowiązuje limit osób – max. 1 osoba na 15 m kw., przy przy zachowaniu odległości nie mniejszej niż 1,5 m. W świątyniach i obiektach kultu religijnego obowiązkowe jest zakrywanie ust i nosa, z wyłączeniem osób sprawujących kult.

ZGROMADZENIA I SPOTKANIA
W zgromadzeniach publicznych, imprezach i spotkaniach organizowanych w domu może uczestniczyć max. 5 osób. Uczestnicy mają obowiązek zakrywania nosa i ust oraz zachowania 1,5 m odległości od innych osób. Ponadto odległość między zgromadzeniami nie może być mniejsza niż 100 m. Zakaz zgromadzeń powyżej 5 osób nie obowiązuje na konkursach szkolnych oraz podczas próbnych egzaminów dla ośmioklasistów i w czasie matur.

WESELA, KOMUNIE, KONSOLACJE I INNE UROCZYSTOŚCI ORAZ PRZYJĘCIA OKOLICZNOŚCIOWE
Obowiązuje zakaz organizacji tego typu wydarzeń.

KLUBY NOCNE, DYSKOTEKI I INNE MIEJSCA UDOSTĘPNIONE DO TAŃCZENIA
Obowiązuje zakaz działalności takich miejsc. Wyjątkiem są sportowe kluby taneczne.

TARGI, WYSTAWY, KONGRESY, KONFERENCJE
Wyłącznie on-line.

EDUKACJA
Uczniowie klas I-III szkół podstawowych od 18 stycznia uczą się stacjonarnie. Uczniowie klas szkół ponadpodstawowych, słuchacze placówek kształcenia ustawicznego oraz centrów kształcenia zawodowego, uczą się zdalnie.

ŻŁOBKI I PRZEDSZKOLA
Dzieci pracujących rodziców mogą uczęszczać do żłobków lub przedszkoli. Organy prowadzące te placówki mogą je prowadzić, mając na uwadze wytyczne Głównego Inspektoratu Sanitarnego, a także Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Jednostka samorządu terytorialnego na podstawie dotychczasowych przepisów ogólnych może zamknąć wszystkie żłobki i przedszkola na swoim terenie.

CENTRA HANDLOWE I SKLEPY WIELKOPOWIERZCHNIOWE
Sklepy w galeriach i centrach handlowych zostają otwarte w ścisłym reżimie sanitarnym. W placówkach handlowych, na targu lub poczcie, obowiązuje limit klientów: 1 os/10 m kw. – w sklepach do 100 m kw. oraz 1 os/15 m kw. – w sklepach powyżej 100 m kw. Od 1 lutego nie obowiązują już godziny dla seniora.

GASTRONOMIA
Obowiązuje zakaz działalności stacjonarnej restauracji. Możliwa jest jedynie realizacja usług polegających na przygotowywaniu i podawaniu żywności na wynos oraz w dowozie. Dozwolone jest prowadzenie restauracji w hotelach, ale tylko w dostarczaniu posiłków dla gości hotelowych do pokoi.

SALONY FRYZJERSKIE, KOSMETYCZNE, TATUAŻU
W całym kraju salony urody, tatuażu, fryzjerzy, a także kosmetyczki działają w reżimie sanitarnym.

HOTELE
Hotele dostępne tylko m.in. dla: służb mundurowych, medyków, dla pacjentów i ich opiekunów, w celu uzyskania świadczenia opieki zdrowotnej w podmiocie wykonującym działalność leczniczą, dla zawodników, trenerów i członków sztabu szkoleniowego, korzystających z tych usług w czasie zgrupowań lub współzawodnictwa sportowego, członków załogi samolotu, kierowców wykonujących transport drogowy, członków obsady pociągu, dla zdających oraz innych osób uczestniczących w organizowaniu i przeprowadzaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie lub egzaminu zawodowego, dla pełnomocników procesowych, obrońców i pełnomocników stron, stron postępowania karnego, cywilnego i sądowoadministracyjnego, ich przedstawicieli ustawowych, świadków, biegłych oraz tłumaczy sądowych, w dniu posiedzenia sądu lub przeglądania akt sprawy oraz w dniu poprzedzającym, dla członków misji dyplomatycznych, urzędów konsularnych i przedstawicieli organizacji międzynarodowych oraz członków ich rodzin, a także innych osób będących posiadaczami paszportu dyplomatycznego w związku z wykonywaniem przez nich oficjalnych funkcji, dziennikarzy wykonujących zadania zawodowe poza miejscem stałego zamieszkania, osób realizujących projekty inwestycyjne, sędziów sportowych i kontrolerów antydopingowych. Wyjątkiem są również hotele pracownicze.

SPORT I REKREACJA
Nadal zawieszona jest działalność basenów, aquaparków, siłowni, klubów i centrów fitness. Wyjątkiem są baseny, siłownie i kluby i centra fitness: działające w podmiotach wykonujących działalność leczniczą przeznaczonych dla pacjentów,
dla członków kadry narodowej polskich związków sportowych. Stoki narciarskie są nieczynne.

Obowiązuje zakaz prowadzenia działalności polegającej na udostępnieniu miejsca do tańczenia organizowanego w pomieszczeniach lub w innych miejscach o zamkniętej przestrzeni. Z zakazu wyłączone są sportowe kluby taneczne.

Osoby uprawiające sport w ramach współzawodnictwa sportowego są zwolnione z obowiązku zakrywania ust i nosa.

Z tego obowiązku nie są zwolnione osoby, które uprawiają sport rekreacyjnie, chyba, że np. biegają na terenie lasów, parku, zieleńca, ogrodu botanicznego, ogrodu zabytkowego, rodzinnego ogródka działkowego i plaży.

Organizacja współzawodnictwa sportowego, zajęć sportowych i wydarzeń sportowych jest dopuszczalna wyłącznie w przypadku sportu zawodowego. Wydarzenia mogą odbywać się bez udziału publiczności.

0 0 votes
Oceń artykuł
0 komentarzy
Inline Feedbacks
Zobacz wszystkie komentarze