Polska: MEN apeluje do samorządowców o wypłatę nauczycielskich podwyżek

O jak najszybszą wypłatę podwyższonych wynagrodzeń nauczycieli zaapelowało Ministerstwo Edukacji Narodowej do samorządowców. JST otrzymały już dwie raty subwencji i mogą wypłacić podwyżki z wyrównaniem od stycznia – głosi list MEN, skierowany do wójtów, burmistrzów, prezydentów miast, starostów powiatów i marszałków województw.

W liście podpisanym przez wiceministra edukacji Macieja Kopcia, MEN przypomina, że tegoroczna subwencja oświatowa wynosi ponad 45 mld zł i jest o 6,6 proc. wyższa w stosunku do poprzedniego roku (kwotowo o ponad 2,8 mld złotych).

W podziale na poszczególne szczeble samorządu jest to: ponad 29 mld zł dla gmin; blisko 16 mld zł dla powiatów oraz niespełna 600 mln zł dla samorządów wojewódzkich.

“W kwocie subwencji oświatowej na 2019 r. zostały uwzględnione nowe zadania oświatowe oraz zmiany zakresu obecnych zadań. Jednym z nich jest podwyższenie wynagrodzeń dla nauczycieli o 5 proc. od 1 stycznia 2019 roku z uwzględnieniem skutków przechodzących na rok 2019 podwyżek wynagrodzeń dla nauczycieli wdrożonych od 1 kwietnia 2018 r. Środki na podwyżki wynagrodzeń nauczycieli zostały zagwarantowane w dochodach jednostek samorządu terytorialnego, w tym w subwencji oświatowej” – podkreśla MEN.

Resort wskazuje w liście, że samorządy w 2019 r. mają już przekazane dwie raty subwencji oświatowej (do 25 lutego otrzymają trzecią ratę na marzec w podwójnej wysokości) i mogą niezwłocznie wypłacić nauczycielom podwyżki wynagrodzeń z wyrównaniem od 1 stycznia.

W liście do samorządów podkreślono też konieczność ponownego sprawdzenia poprawności danych statystycznych, które zostały przyjęte do wyliczeń części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2019. Od 1 marca 2019 r. nie będzie bowiem funkcjonował dotychczasowy tzw. stary System Informacji Oświatowej.

“Od tego momentu jedynym źródłem danych o systemie oświaty, używanych także – począwszy od roku 2020 – na potrzeby podziału części oświatowej subwencji ogólnej, będzie zmodernizowane tzw. nowe SIO. Niezmiernie istotne jest więc, aby w nowym systemie informacji oświatowej znajdowały się kompletne i zgodne ze stanem faktycznym dane. Tylko rzetelnie przekazane za pośrednictwem nowego SIO informację zagwarantują prawidłowe ustalanie kwoty część oświatową subwencji ogólnej dla poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego” – uczula MEN.

Resort podkreśla, że za sprawdzenia kompletności, poprawności i zgodności ze stanem faktycznym danych gromadzonych w bazach danych oświatowych odpowiadają wójt (burmistrz, prezydent miasta), starosta i marszałek województwa.

Zgodnie z rozporządzeniem ministra edukacji ws. wynagrodzeń nauczycieli, ich płace zasadnicze wzrastają od 1 stycznia 2019 r. Zależnie od stopnia awansu zawodowego jest to od 121 do 166 zł brutto. Najwyższe podwyżki otrzymają osoby z tytułem magistra i przygotowaniem pedagogicznym. Grupa ta stanowi prawie 96 proc. wszystkich nauczycieli.

Z opublikowanej tabeli minimalnych stawek określonych dla wszystkich czterech stopni awansu zawodowego nauczycieli wynika, że wynagrodzenie zasadnicze nauczyciela stażysty będzie wynosiło – 2538 zł brutto (wzrost o 121 zł brutto), nauczyciela kontraktowego – 2611 zł (wzrost o 124 zł), nauczyciela mianowanego – 2965 zł (wzrost o 141 zł) i nauczyciela dyplomowanego – 3483 zł (166 zł).

Samorządy mają obowiązek wypłacić podwyżkę nie później niż w trzy miesiące po ogłoszeniu ustawy budżetowej na dany rok z wyrównaniem od 1 stycznia. Budżet ukazał się w Dzienniku Ustaw 1 lutego.

We wrześniu planowana jest kolejna 5-procentowa podwyżka. Jak podkreśla MEN, w sumie w ciągu 17 miesięcy nauczycielskie pensje wzrosną od 371 zł do 508 zł. Przełoży się to na wyższe wynagrodzenie średnie od 444 zł do 818 zł.

Nauczyciele domagają się wyższych podwyżek. Do 4 marca mają podjąć decyzję o terminie strajku. Związkowcy mają jeden postulat – wzrost wynagrodzeń dla nauczycieli i pracowników niebędących nauczycielami o tysiąc złotych.

Związek Nauczycielstwa Polskiego chce zwiększenia o 1000 zł tzw. kwoty bazowej służącej do wyliczania średniego wynagrodzenia nauczycieli. Forum Związków Zawodowych żąda zwiększenia o 1000 zł wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli na wszystkich stopniach awansu zawodowego. Sekcja Krajowa Oświaty i Wychowania NSZZ “Solidarność” domagała się wcześniej podwyżki o 15 proc. jeszcze w tym roku, a w ubiegłym tygodniu poinformowała, że żąda m.in. podniesienia płac w oświacie podobnie jak w resortach mundurowych, czyli nie mniej niż 650 zł od stycznia tego roku i kolejnych 15 proc. od stycznia 2020 r. do wynagrodzenia zasadniczego bez względu na stopień awansu zawodowego nauczyciela.

js/

0 0 votes
Oceń artykuł
0 komentarzy
Inline Feedbacks
Zobacz wszystkie komentarze